Bevezetés a szlavisztikába (BTOR22027BA)

Fórián Éva

 

 1. A „szlavisztika” fogalma
 2. A nyelvtudomány tárgya, feladata, ágai

A nyelvek osztályozása. A szláv nyelvek hovatartozása

 1. A szlávok őstörténete a korai történeti források alapján
 2. Szláv nyelvtörténet

A nyelvrokonság. A szláv nyelvek rokonságának bizonyítása.

 1. Az ősszláv nyelv sajátosságai
 2. A szláv írásbeliség létrejöttének történeti háttere

Cirill és Metód életútja

Az óegyházi szláv nyelv. Cirill és Metód nyelvújítási tevékenysége

A glagolica és a kirillica

 1. Hangtani különbségek a szláv nyelvek között
 2. Alaktani különbségek a szláv nyelvek között
 3. Írásbeliség a Kijevi Ruszban
 4. A magyar – szláv nyelvi kapcsolatok kezdetei
 5. Az orosz nyelv története
 6. Híres szláv nyelvészeti iskolák, nyelvészek
 7. Mesterséges szláv nyelvek

 

Ajánlott irodalom:

H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged–Szombathely 2004.

Baleczky Emil – Hollós Attila: Ószláv nyelv. Budapest, 1968.

H. Tóth Imre: Cirill-Konstantin és Metód élete, működése. 2. kiadás. Szeged, 1991.

Г. П. Мельников (ред.): История культур славянских народов. Том I. Древность и средневековье. Москва, 2003. стр. 16–58, 59–90.

 

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 24. 23:51