MA felvételi kérdéssor

SZLAVISZTIKA MESTERSZAK

OROSZ SZAKIRÁNY

Szlavisztikai alapozó ismeretek

 • A nyelvrokonság fogalma, kutatástörténete. A szláv nyelvek rokonsága
 • A szláv írásbeliség. Létrejöttének körülményei, Cirill és Metód tevékenysége. A glagolica és a kirillica egymáshoz való viszonya. Írásreformok.
 • Mai szláv népek és államok. Egy szláv nyelv és állam bemutatása

Orosz leíró nyelvészet

 • Грамматические категории глаголов и имен
 • Грамматические категории имени прилагательного
 • Вид глагола

Orosz nyelvismeret

 • О себе – моя семья – наш дом (наша квартира)
 • Праздники: семейные, национальные, религиозные
 • Учёба – работа – свободное время
 • Путешествие: Россия – Москва – Санкт-Петербург
 • Здоровье и здоровый образ жизни

Orosz irodalom

 • A 19. századi orosz regénypoétika bemutatása egy választott mű alapján
 • Az orosz századforduló és avantgárd korszak képviselői
 • A mai orosz irodalom bemutatása egy választott író munkássága alapján, a választott író munkásságának magyar fogadtatása
Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 28. 15:24