Orosz nyelvi alapvizsga BA

A vizsga címe: Orosz nyelvi alapvizsga BA

A vizsga teljesítése: 2. félév

A vizsga nyelvi szintje A2

A vizsga szerkezete: Az Orosz nyelvi alapvizsga BA írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsgán összesen 250 pont érhető el.

A vizsgarészek leírása:

Az írásbeli vizsga feladatai: Az írásbeli vizsga 2 fő részre tagolódik: nyelvtani teszt és a szókincs ismeretének felmérése. Ez utóbbi két részfeladatot tartalmaz: egy olvasottszöveg-értés feladatot (orosz nyelven megfogalmazott kérdésekre oroszul kell válaszolni), valamint irányított baráti levél írása. Az írásbeli vizsga során szótár nem használható.

I. Nyelvtani kitöltendő teszt: A nyelvtani teszt megoldására 60 perc áll rendelkezésre. A feladattal 100 pont érhető el.

II. Szókincs ismerete:

  1. Olvasottszöveg-értés: egy legföljebb 250 szavas szöveget orosz nyelven megfogalmazott kérdések követnek. A feladatra szánt idő 20 perc. A feladattal 20 pont érhető el.
  2. Szövegalkotás: irányított fogalmazás (baráti levél, formai jellemzők ismerete szükséges). A hallgató két javasolt téma közül választhat. A levél témái a tanév során áttekintett tananyagból kerülnek ki (ld. a vizsga témakörei). A levél terjedelme legalább 15 sor. A feladatra szánt idő 40 perc. A feladattal 30 pont érhető el.

Megjegyzés: Az írásbeli vizsgán 150 pont érhető el. A sikeres írásbeli vizsga teljesítéséhez minden részfeladatnál legalább 50%-t kell elérnie a hallgatónak.

Szóbeli vizsga

Szóbeli vizsgát az a hallgató tehet, akinek sikeres az írásbeli vizsgája.

A szóbeli vizsga feladatai:

  1. Bevezető kötetlen beszélgetés a tanárral (bemutatkozás, mikor és hol születtem, hol lakom, hol és mit tanulok, családról, szülők, testvérek, hány éves vagyok, foglalkozás, mi iránt érdeklődök, mi a hobbim). A feladattal 15 pont érhető el.
  2. Olvasás. Ismert szöveg hangos felolvasása, alapvető kiejtési szabályok ismerete. A  feladattal 10 pontot szerezhet a hallgató.
  3. Tételhúzás: a tétel beszédértés feladatot (magnóhallgatás) tartalmaz, amely során orosz nyelven megfogalmazott kérdésekre oroszul kell válaszolni szóban (25 pont), továbbá a lejátszott szövegben felmerült témáról tovább kell beszéljen a hallgató egy kép, reália vagy magyar nyelven megfogalmazott szituációs feladat alapján (50 pont). (ld. a vizsga témakörei).

Megjegyzés: A szóbeli vizsgán összesen 100 pont érhető el. A sikeres szóbeli vizsga teljesítéséhez minden részfeladatnál legalább 50% kell elérnie a hallgatónak.

 

Témakörök

0. Bemutatkozás, mikor és hol születtem, hol lakom, hol és mit tanulok, családról, szülők, testvérek, hány éves vagyok, foglalkozás, mi a hobbim;

1. Érdeklődési kör filmek, irodalom, színház, filmművészet, zene, sport;

2. Ismerkedés bemutatkozás, szituációs feladat;

3. Napirend napi rutinom ismertetése;

4. Vásárlás élelmiszerboltban, zöldségesnél, beszélgetés az eladóval;

5. Jegyek vásárlása mozijegy, színházjegy;

6. Rendelés étteremben, cukrászdában;

7. Köszöntés, gratuláció születésnap, névnap, karácsony, újév;

8. Időjárás leírás (dátum megnevezése, jellemezze az aznapi időjárást);

9. Ház, lakás, szoba leírása;

10. Külső megjelenés, ruházat leírása;

11. Betegség, orvosnál, betegség tünetei;

12. Baráti beszélgetés, meghívás, programegyeztetés (kérés, kérdezés, megköszönés).

 

Témakörök nyelvtanból:

 

Az orosz nyelv ábécéje

 

Betűk és hangok

 

A kiejtés szabályai, hangsúly, redukált magánhangzók ejtése

 

IGE

(A Kljucs 1. tankönyvben előforduló igék)

 

Első ragozási típus

Я читаю текст.

Második ragozási típus

Куда ты спешишь?

néhány tőváltó ige (pl. писать, любить, рисовать, танцевать)

Дедушке никто не пишет. Я люблю французские духи.

Rendhagyó ragozás (pl. хотеть

есть, дать)

Домохозяйка хочет отдохнуть.

néhány –ся végű ige ragozása (pl. учиться, заниматься, кататься, умываться)

Я учусь в университете. Дети умываются по утрам.

néhány mozgást jelentő ige ragozása és használata (идти–ходить, ехать–ездить)

Каждое воскресенье мы ходим гулять в парк.

kijelentő mód, jelen, jövő és múlt idő

Я читаю/читал/буду читать книгу.

felszólító mód, gyakran előforduló igékkel

 

Откройте ваши учебники. Читайте текст вслух.

’tudni’ igék ragozása és használata (знать, уметь, мочь)

 

’tanulni’ igék ragozása és használata (учиться, учить, изучать, заниматься)

 

Igeszemlélet (Folyamatos, befejezett)

 

FŐNÉV

 

A főnév neme

 

A főnevek többes száma

 

A főnévragozás és típusai

 

Ragozhatatlan főnevek

кино, такси, кенгуру

Esetek használata

 

Alanyeset

 

cselekvő kifejezésére

Нина смотрит телевизор.

időszak kifejezése

Сегодня среда.

fizikai, érzelmi állapotot kifejező szerkezetben

У меня болит голова.

a logikai alany állapotának kifejezése

У ребёнка температура.

Tárgyeset

 

A cselekvés tárgyának kifejezése

Анна купила журнал. Я встретил Анну.

Logikai alany kifejezése звать ige mellett

Меня зовут Сергей. Девушку зовут Ирина.

Időhatározó ’mennyi ideig tart’ jelentés kifejezésére

Я живу здесь месяц. Художник жил в Париже год.

Elöljárókkal

 

A mozgás irányának kifejezése в elöljáróval

Я иду в магазин.

A mozgás irányának kifejezése на elöljáróval

Мальчик идёт на почту.

időhatározó kifejezése через elöljáróval

Встретимся через час.

időhatározó kifejezése в elöljáróval

В среду в два часа я жду тебя.

Birtokos eset

 

birtokos szerkezet kifejezése

Это пальто отца.

a hiány kifejezése birtokos esettel

В холодильнике нет молока.

rész-egész viszony kifejezése

Выпейте чашку чая. Съешьте кусок хлеба. Купите пакет молока.

mennyiség megnevezése számnevekkel néhány kifejezéssel

Сейчас два часа. Сумка стоит сто два рубля. Три друга разговаривают в кафе.

dátum kifejezése (évszám nélkül)

Какое сегодня число?

Когда/Какого числа ты родилась?

 

Сегодня пятое января.

Я родилась пятого февраля.

Elöljárókkal

 

-nál/-nél jelentés kifejezése у elöljáróval – helyhatározó

Я был у врача. Мама у подруги.

birtoklás kifejezése у elöljáróval

У директора проблемы. У студента есть время.

kiindulás pon, származást kifejezése из elöljáróval –ból/-ből

Мы звоним из Англии.

Я из Венгрии.

kiindulás pont kifejezése с elöljáróval -ról/-ről

Я вернулся с концерта.

kiindulás pont kifejezése от elöljáróval –tól/-től

Я иду от врача. От стены до окна два шага.

a cselekvés végpontjának kifejezése, -ig до elöljáróval

Они дошли до парка.

időhatározó kifejezése, ’után’ после elöljáróval

Он пришёл после обеда.

időhatározó kifejezése, ’előtt’ до elöljáróval

Он пришёл до обеда.

időhatározó, ’közben’ во время elöljáróval

Он пришёл во время обеда.

Igevonzatként: желать/пожелать чего спрашивать/спросить у кого что; просить/попросить у кого что; покупать/купить у кого что;

Я желаю счастья, здоровья, радости.

Я хочу у преподавателя что-то спросить.

Он купил вишню у продавца.

Hátravetett jelző

урок русского языка

Részes eset

 

a cselevés címzettjének a kifejezése

Я купил другу книгу.

Címzett kifejezése borítékon

Михалкову Ивану Петровичу

Életkor kifejezése

 

Максиму 21 год. Даше 20 лет.

valaminek a szükségességességének a kifejezése

Преподавателю нужен кофе. Детям нужны витамины.

az állapotot megélő cselekvő (logikai alany) kifejezése

Мне очень весело. Мальчику нравится футбол.

Elöljárókkal   

 

a mozgás irányultságának kifejezése к elöljáróval – -hoz/-hez/-höz

Я иду к парку. Мы идём к подруге.

felületen történő mozgás kifejezése

Туристы гуляли по Красной площади.

időhatározó rendszeresen történő cselekvés jelentés kifejezésére –ként по elöljáróval

Я хожу в бассейн по вторникам. Врач принимает по средам и пятницам.

közvetítő eszköz jelölésére по elöljáróval

Я заказал пиццу по телефону.

jelzői szerepben ’valamilyen tárgyú, témájú’, hátravetett nem egyeztetett jelző по elöljáróval

У меня новая тетрадь по литературе. Завтра будет лекция по философии.

valaminek a szükségességességének a kifejezése

Преподавателю нужен кофе. Детям нужны витамины.

a mozgás irányultságának kifejezése к elöljáróval – -hoz/-hez/-höz

Я иду к парку. Мы идём к подруге.

valami alapján jelentés kifejezése по elöljáróval

Работа идёт по плану.

Vonzatos igék: звонить/позвонить кому; мешать кому; учиться/научиться чему

Максим звонит другу. Мы учимся русскому языку.

Eszközhatározós eset

 

eszközhatározó kifejezése

Я пишу ручкой.

társhatározó kifejezése

Я гуляю с мамой. Я пью кофе с молоком.

Foglalkozás kifejezése быть; стать; работать igékkel    

Он будет врачом. Он хочет стать переводчиком. Он работает инженером.

заниматься / интересоваться ige vonzata-ként

Миша занимается спортом. Подруга интересуется музыкой.

болеть/заболеть ige vonzataként

Дети болеют гриппом.

Elöljárókkal

 

helyhatározó kifejezése ’fölött’ над elöljáróval

Самолёт летит над городом.

helyhatározó kifejezése ’alatt’ под elöljáróval

Собака лежит под столом.

helyhatározó kifejezése ’között’ между elöljáróval

Стол между кроватью и окном

helyhatározó kifejezése ’mellett’ рядом с elöljáróval

Аптека рядом с домом.

helyhatározó kifejezése ’mögött’ за elöljáróval

Кошка за шкафом.

helyhatározó kifejezése ’előtt’ перед elöljáróval

Перед университетом парк.

célhatározó kifejezése за elöljáróval

Я иду в магазин за хлебом.

Elöljárós eset

 

mentális tevékenységet jelölő igékkel (beszélni, gondolkodni, álmodozni valamiről о elöljárószóval)

Директор думает о проблемах. Родители говорят о детях. Я мечтаю об отдыхе.

helyhatározó в elöljáróval –ban/-ben jelentés kifejezésére

Студент в университете. Молоко в холодильнике.

helyhatározó на elöljáróval –on/-en/-ön jelentés kifejezésére

Я на почте. Папа на работе.

közlekedési eszköz kifejezése на elöljáróval

Я еду в Будапешт на поезде.

hátravetett/nem egyeztetett jelző

книга о Москве, газета на английском языке

Időhatározó kifejezése (hónapok nevei)

Я родился в январе.

MELLÉKNÉV

 

A melléknevek végződései tövük szerint

большой; красивый; хороший; синий

A főnév és melléknév egyeztetése

большое окно; хорошее пиво; синяя юбка

A melléknevek ragozása

 

Az összetett felsőfok

Вторник – это мой самый трудный день.

Főnév jelentésű melléknevek

больной; учёный; рабочий; столовая; мороженое

Rövid alakú melléknevek

Он болен. Она больна. Это место свободно. Мы заняты.

SZÁMNÉV

 

A tőszámnevek

Я живу в доме номер пять.

A sorszámnevek 1-39-ig

Я учусь на первом курсе. Я живу в восьмой квартире.

Határozatlan számnevek: много; немного; мало; немало; сколько; несколько

 

NÉVMÁSOK

 

Személyes névmások

Я учитель. Ты читаешь книгу.

A személyes névmások ragozása

Меня зовут Иван. Её зовут Мария. Мы с тобой друзья.

A személyes névmások birtokos esete у elöl-járószóval birtoklás kifejezésére

У меня есть время. У тебя есть деньги?

A birtokos névmások egyeztetése, ragozása és használata

Мой друг живёт в Таганроге. Я люблю свою работу.

A kérdő névmások (кто, что, какой, где, который, когда)

Где моя сумка? Что это? Который час? Когда ты обедаешь?

Mutató névmások этот, эта, это, эти egyeztetése, ragozása és használata

Мы живём в этом доме, в этой квартире.

HATÁROZÓSZÓ

 

Időhatározószók: осенью; летом; утром; сегодня; сейчас stb.

 

Gyakoriságot kifejező időhatározószók: обычно; редко; часто; регулярно; всегда

 

Módhatározószók: хорошо; плохо; по-русски

 

Helyhatározószók: здесь; там

 

Határozószó képzése melléknévből: ужасный →ужасно

Это ужасный магазин. Это ужасно.

ELÖLJÁRÓSZÓK

 

lásd Esetek használata

 

Letöltés

2023.03.29.

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 20. 14:09