Záróvizsgák

A 2022/23. tanév II. félévének vizsgaidőpontjai:

Szlavisztika alapképzési szak (BA): 2023. június 16., 10:00 óra

Vizsgabizottság:

  • Dr. Molnár Angelika elnök
  • Dr. Sahverdova Nava Vanda
  • Pál Anita

Az osztatlan tanári szak (OMA) zárószigorlata: 2023. június 20., 10:00 óra

Szigorlati bizottság:

  • Dr. Regéczi Ildikó
  • Dr. Sahverdova Nava Vanda

A záróvizsgákkal kapcsolatos tudnivalók a BTK honlapján olvashatók:

2023.05.05.


BA-képzésben részt vevő végzős hallgatóink záróvizsgáját 2022. június 7-én, kedden 12:00 órakor tartjuk a 247. könyvtárban. 

A vizsgabizottság összetétele:

  • elnök:                 Dr. Molnár Angelika egyetemi docens
  • belső tag:           Dr. Sahverdova Nava-Vanda adjunktus
  • külső tag:           Pál Anita középiskolai tanár (DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium)

Az osztatlan orosz tanárképzésben részt vevő hallgatóink zárószigorlatát 2022. június 13-án, hétfőn 12:00 órakor tartjuk a 247. könyvtárban.

Kérem a végezni szándékozó hallgatóinkat, hogy végzési szándékukat e-mailben jelezzék a magyar.nora@arts.unideb.hu címen. Az bocsátható záróvizsgára, aki előzetesen abszolutóriumot szerzett, vagyis jelentkezett az oktatásszervezőnknél kreditellenőrzésre. Szükséges továbbá igazolni a szakdolgozat DEA archívumba történt feltöltését, valamint azt, hogy nincs a hallgatónak könyvtári tartozása. Kreditellenőrzés határideje: 2022. május 25., tehát eddig a dátumig érvényes érdemjegyet kell szerezni minden hiányzó tárgyból.

2022.05.16.

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 13:40