Orosz Specializáció

Orosz specializáció                                        (50 kredit)

Kód
Tantárgy neve
Óra
Telj.
Kredit
Előfeltétel
Félév
Orosz nyelvismeret és nyelvészet
BTOR507BA
Orosz társalgás és beszédgyakorlatok (részképzős hallgatóknak,
külföldön szerzett kreditek elszámolásához)
4
gyj
4
 
 
BTOR508BA
Orosz szövegértés 1.
2
gyj
2
 
4.
BTOR502BA
Orosz ige – magyar ige
2
gyj
2
 
6.
BTOR506BA
Orosz névszók – magyar névszók
2
gyj
2
 
5.
BTOR509BA
Orosz társalgási gyakorlatok 1.
2
gyj
2
 
3.
BTOR512BA
Orosz társalgási gyakorlatok 2.
2
gyj
2
BTOR509BA
4.
BTOR110BA
Orosz gyakorlati nyelvtan 1.
2
gyj
2
 
3.
BTOR111BA
Orosz gyakorlati nyelvtan 2.
2
gyj
2
BTOR100BA
4.
BTOR512BA
Orosz nyelvű fogalmazás
2
gyj
2
 
5.
BTOR511BA
Orosz szövegértés 2.
2
gyj
2
BTOR508BA
6.
BTOR513BA
Nyelvi záróvizsgára felkészítő szeminárium
2
gyj
2
 
6.
Orosz irodalomtörténet
BTOR613BA
Csehov kisprózája és dramaturgiája
2
koll
4
 
5.
BTOR614BA
Dosztojevszkij és a polifónikus regény
2
koll
4
 
3.
BTOR615BA
Lev Tolsztoj regénypoétikája
2
koll
4
 
4.
BTOR617BA
A Pétervár-téma az orosz irodalomban
2
gyj
4
 
5.
Orosz művelődéstörténet
BTOR706BA
Orosz filozófiatörténet
2
koll
4
 
3.
BTOR707BA
Orosz képzőművészet
2
koll
4
 
5.
BTOR709BA
A mai orosz média nyelve
2
gyj
2
 
4.
BTOR710BA
Kortárs orosz irodalom
2
koll.
4
 
6.
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:06