Orosz nyelvismereti vizsga BA / Orosz nyelvi alapvizsga minor szak

A vizsga címe: Orosz nyelvismereti vizsga BA / Orosz nyelvi alapvizsga minor szak

A vizsga teljesítése: 4. félév végén

A vizsga szintje: B1

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, amelyeken összesen 200 (100+100) pont érhető el.

Az írásbeli vizsga feladatai:

  1. Beszédértés: egy 3-4 percig hangzó szöveggel háromszor ismerkedik a vizsgázó, eközben a magyar nyelven megfogalmazott kérdésekre folyamatosan válaszolhat magyar nyelven, a feladat elvégzésére összesen 15 perc áll rendelkezésére. Ennél a feladatnál szótár nem használható. A feladattal 20 pont érhető el.
  2. Feleletválasztós nyelvtani és lexikai teszt: az 50 kérdéses teszt megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Szótár nem használható. A feladattal 25 pont érhető el.
  3. Olvasottszöveg-értés: egy legföljebb 300 szavas szöveget 10 orosz nyelven megfogalmazott „igaz-hamis” feladat követ. Szótár nem használható. A feladatra szánt idő 30 perc. A feladattal 10 pont érhető el.
  4. Szövegalkotás: irányított fogalmazás (baráti levél írása, formai jellemzők ismerete szükséges). A hallgató két téma közül választhat. Ennél a feladatnál papír alapú szótár használható. A levél terjedelme 22-25 sor. A feladatra szánt idő 60 perc. A feladattal 25 pont érhető el.
  5. Fordítás: legföljebb 100 szavas szöveg oroszról magyarra fordítása. Ennél a feladatnál papír alapú szótár használható. A feladatra szánt idő 45 perc. A feladattal maximum 20 pont érhető el.

Megjegyzés: Az írásbeli vizsga első három részét külön-külön végzi el a vizsgázó, az utolsó két feladat egyszerre kerül kiosztásra, a feladatok elvégzésének ideje 180 perc.

A sikeres írásbeli vizsga teljesítéséhez a részfeladatoknál legalább 40%, a nyelvtani és lexikai tesztnél legalább 50%-t kell elérnie a hallgatónak.

Szóbeli vizsga

Szóbeli vizsgát az a hallgató tehet, akinek sikeres az írásbeli vizsgája.

A szóbeli vizsga feladatai:

  1. Kötetlen bevezető beszélgetés a tanárral az egyetemi életről (a tanulmányi érdeklődési területről, tantárgyakról, vizsgákról, tanulmányi utakról, a választott szakdolgozati témáról, jövőbeni tervekről, diákéletről, nyári tervekről stb.).

A feladattal 30 pont érhető el.

  1. Képleírás: a képek a vizsga tematikájához kapcsolódnak (ld. Tematika).

A feladattal 30 pont érhető el.

  1. Egy témakör kifejtése: a kihúzott tétel alapján a képtől eltérő témakörről (ld. Tematika) 2 percig tartó monológ, utána reagálás a tanári kérdésekre. A felelethez 15 perc felkészülési idő áll a hallgató rendelkezésére

A feladattal 40 pont érhető el.

Megjegyzés: A sikeres szóbeli vizsgához a hallgatónak minden részfeladatnál legalább 50%-t el kell érnie.

 

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 01. 25. 15:29