Lengyel filmművészet (BTLE2218BA)

Dr. Győri Zsolt

Debreceni Ferenc

 

A kurzus a lengyel filmkultúra történeti áttekintését kínálja a hőskortól napjainkig. Célja a társadalom- és kultúrtörténeti háttér megvilágításával elemezni a nemzeti mozi fejlődését befolyásoló (ideológiai, etnikai, geopolitikai, gazdasági, vallási, stb.) hatásokat, annak irányait és dinamikáját. A némafilmtől a 2020-as évekig terjedő fejlődési pályát két nagyobb korszakra, az 1990 előtti és utáni filmtörténeti szakaszra osztva, megvizsgáljuk a filmes infrastruktúra és intézményrend átalakulását, a filmes generációk és irányzatok megjelenésének okait és kiválasztott szerzői életműveket segítségül hívva felvázoljuk a lengyel filmkultúra sajátos arculatát, visszatérő témáit és változatos filmnyelvét. Egyes órákon rendező-portrékat vázolunk fel, amelyek személyes életutakon keresztül tovább finomítják a lengyel filmtörténetet formáló erőket. A kurzus elsősorban szerzői filmes alkotásokat tárgyal, mindazonáltal a népszerű film műfajairól sem feledkezik meg.

 

Hét

Dátum

 

Téma

1

Február 15

BEVEZETÉS. A LENGYEL FILMKULTÚRA KUTATÁSÁNAK KERETEI

2

Február 22

A lengyel filmművészet 1955-ig

3

Február 29

A lengyel Filmiskola (1955–1963)

Kötelező film Kawalerowicz Pociąg (Az éjszakai vonat, 1959)

4

Március 7

A morális nyugtalanság mozija

Kötelező film Wajda Człowiek z marmuru (A márványember, 1977)

5

Március 14

SZERZŐK AZ ÁLLAMSZOCIALISTA LENGYEL FILMGYÁRTÁSBAN (WAJDA, ZANUSSI, KIESLOWSKI, POLANSKI)

Kiselőasdások

6

Március 21

A lengyel műfajfilm az államszocialista korszakban

Kötelező film: Machulski Seksmisja (Szexmisszió, 1984)

7

Március 28

A LENGYEL FILM A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN: FLMIPAR, INTÉZMÉYEK, TRENDEK

8

Április 4

Tavaszi szünet – Konzultációs hét

9

Április 11

LENGYEL TÖRTÉNELMI FILM AZ IRODALMI ADAPTÁCIÓK TÜKRÉBEN

Kötelező film: Wajda Pan Tadeusz (1999)

10

Április 18

A II. VILÁGHÁBORÚ ÁBRÁZOLÁSA A LENGYEL FILMMŰVÉSZETBEN

Kötelező film: Pawlikowski Ida (2013)

11

Április 25

BŰNÜGYI FILMEK, GENGSZTERFILMEK ÉS RENDŐRFILMEK

Kötelező film: Smarzowski Drogówka (Fakabátok, 2012)

12

Május 2

FILMVÍGJÁTÉKOK A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI LENGYEL FILMBEN

Kötelező film: Koterski Dzień świra (A bolond egy napja, 2002)

13

Május 9

rENDSZERVÁLTÁS UTÁN SZERZŐI FILMESEK

Kiselőasdások

14

Május 16

Évvégi ZH

 

Követelmények:

Óralátogatás: a szemináriumi órákról nem lehet háromnál többet hiányozni. A szemináriumok elején a hallgatók aláírásukkal bizonyítják, hogy megjelentek az órán.

Részvétel az órai beszélgetéseken: a szemináriumok a hallgatók aktív részvételére számít, az órai aktivitás az évvégi jegyben is tükröződik.

Filmnézés: a kijelölt filmeket a hallgatók az óra előtt megnézik, kijegyzetelik.  A kötelező filmek megnézéséhez példányokat, vagy internetes linkeket az oktató biztosítja.

Hallgatói kiselőadások: Minden hallgató kiselőadást (preferáltan .ppt előadást) készít előre kiválasztott témából. A kiselőadások során számot ad tárgyi ismeretéről, összefüggések értéséről és érvelési készségeiről. Fontos, hogy a kiselőadások megragadják a hallgatók figyelmét, ezért érdemes képanyaggal és filmrészletekkel illusztrálni azokat. Az egyes előadások maximális időtartalma 15-20 perc, az elkészült anyagokat az oktatónak le kell adni.

Évvégi ZH: objektív írásbeli zárthelyi, ami az órán elhangzott gondolatokat tényszerűen, kisesszék formájában kéri számon. A felkészülést az oktató jegyzettel segíti. A ZH megírása kötelező.

 

Ajánlott irodalom:

Bikácsy Gergely: Andrzej Wajda. Budapest: Gondolat, 1975.

Forgács Iván: Lelkének rabjai: Wajda 90. Filmvilág, 2016/4. pp. 7–9.

Kieślowski, Krzysztof: Önéletrajz Danusia Stock gondozásában. Budapest: Osiris Kiadó, 1996

Kovács István: A gorczycei elefánt. Krzysztof Kieslowski életei. In: Zalán Vince (szerk.): Filmrendezőportrék: Kortársaink a filmművészetben. Budapest: Osiris Kiadó, 2003. pp. 211–227.

Kovács István: A lengyel film története (1.) – Az elmúlt évszázad lengyel filmtörténete. Filmtett, 2007.

https://www.filmtett.ro/cikk/2689/a-lengyel-film-tortenete-az-elmult-evszazad-lengyel-filmtortenete

Kovács István: A lengyel film története (2.) – Andrzej Wajda és Krzysztof Kieślowski. Filmtett, 2007.

https://www.filmtett.ro/cikk/2704/a-lengyel-film-tortenete-andrzej-wajda-es-krzysztof-kieslowski

Kovács István: Film – Költészet – Történelem: A 20. század lengyel filmjei és rendezői személyes közelképekben. Budapest: Magyar Napló, 2023.

Kovács István: Robogás a nyárba: írások a lengyel filmművészetről. Budapest: Rejtjel, 1998.

Pörös Géza: Bekezdések Andrzej Wajdáról. Hitel, 2017/4. pp. 9–34

Pörös Géza: Illuminációk: Krzysztof Zanussi filmjeiről. Tatabánya: JAMK–Új Forrás, 1991.

Pörös Géza: Hamvak és gyémántok: Andrzej Wajda filmjeiről. Budapest: Nap Kiadó, 2023.

Pörös Géza: Krzysztof Zanussi világa: utazások, találkozások, megvilágosodások. Budapest: Kossuth, 2016.

Pörös Géza: Magasiskola: Két Wajda-film az 1970-es évekből. In: Seres Attila (szerk.): A híd, ami összeköt: Ünnepi tanulmányok Kovács István 75. születésnapjára. Budapest: Magyar Napló, 2020.

Szíjártó Imre:  A lengyel film (Irányzatok, alkotók, művek a kelet-közép-európai országok filmjében). [Online tananyag]

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index2674.html?option=com_tananyag&task=showElements&id_tananyag=36

Szíjártó Imre: A vaskor emberei: A lengyel film a rendszerváltás után. Metropolis, 2002/3–4.

https://metropolis.org.hu/a-vaskor-emberei-1

Szíjártó Imre: Csodás életek: Lengyel hétköznapfilmek. Filmvilág, 2022/6. pp. 32–35.

Szíjártó Imre: Feszes vitorlák. Tiszatájonline, 2016. november 21.

https://tiszatajonline.hu/film/szijarto-imre-feszes-vitorlak/

Szíjártó Imre: Irányzatok a rendszerváltás utáni lengyel és magyar filmben. In: Bubak, Grzegorz–Nagy László Kálmán–Tátrai Szilárd (szerk.): Lengyel-magyar hungarológiai kutatások: Tanulmányok a Jagello Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke 30. évfordulója alkalmából. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018.

Szíjártó Imre: Levelek Gdyniából. Tiszatájonline, 2012. május 8.

https://tiszatajonline.hu/film/levelek-gdyniabol/

Szíjártó Imre: Menyegzők: Wajda-motívumok a mai lengyel filmben. Filmvilág, 2016/4. pp. 4–6.

Wajda, Andrzej: A film és más hívságok. Budapest: Osiris, 2002.

Wajda, Andrzej: A nemzeti film eszméje. Filmvilág, 2016/4. pp. 10–12.

Wajda, Andrzej: Visszaforgatás. Budapest: Kelenföld Kiadó, 1990.

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 24. 23:54