Bevezetés az orosz irodalomba 2. (BTOR22237BA)

Dr. Molnár Angelika

 

Heti óraszám: 2

Tanítási hét: 14

A vizsga jellege: kollokvium

 

Hét        Tananyag

 1. Az újkori orosz irodalom történeti háttere
 2. A versnyelv alapelvei. Az irodalmi nyelv kialakulása.
 3. Barokk és klasszicizmus költészete
 4. Az orosz felvilágosodás.
 5. A szentimentalizmus.
 6. Az orosz romantika.
 7. A XIX. század első fele.
 8. Az orosz realizmus és a XIX. század második fele.
 9. A századforduló történései a modernizmus és az avantgarde fényében
 10. Új utak és irodalmi alakok az 1920-as években.
 11. Szocialista realista, háborús és lágerirodalom
 12. A XX. század második felének szovjet és emigráns irodalma
 13. A posztmodern kor
 14. Összefoglalás

 

Irodalom:

Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Szerk.: Zöldhelyi Zs. Bp., Nemzeti Tkk, 1997.

Az orosz irodalom története 1940-től napjainkig. Szerk.: Hetényi Zs. Bp., Nemzeti Tkk, 2000.

Iglói E.: Az új orosz irodalom forrásvidéke (XVIII. század). Barokk és klasszicizmus. Bp., 1990.

Szilárd Léna: Az orosz irodalom a XIX. sz. végén – XX. sz. elején (1890–1917). 1-2. Budapest, 1981.

Русская литература XX века. Школы, направления, методы творческой работы. С.Петербург, Logos, 2002.

Скоропанова, И.С.: Русская постмодернистская литература. Москва, Наука, 2007.

Lev Vigotszkij: „Finom méreg” – Szintézis. [Krilov meséiről]. In: Művészetpszichológia. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1968. 196–238.

Borisz Eichenbaum: Karamzin. In: Az irodalmi elemzés. Gondolat, Budapest, 1974. 42–53.

Веселовский, А.Н.: Эпоха чувствительности. Лирика чувства и его лирические мотивы. // Веселовский, А.Н.: В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». Москва, Intrada, 1999. С. 39–50, 205–220.

Манн, Ю.: Баллада, элегия, дружеское послание, идиллия. // Манн, Ю.: Русская литература XIX века. Эпоха романтизма. Москва, Аспект Пресс, 2001. С. 141–154.

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 15. 22:30