Oroszország és az orosz kultúra története 2. (BTLO025BA)

Oroszország és az orosz kultúra története 2. (BTLO025BA)

Dr. Szűcs Olga

 1. Oroszország a XVIII. század küszöbén. Geopolitikai és gazdasági helyzet
 2. A péteri reformok és hatásuk az Orosz Birodalomra
 3. I. Péter öröksége. A társadalom állapota és közérzete
 4. A palotaforradalmak korszaka
 5. Oroszország az 1760-90-es években. II. Katalin uralkodása
 6. II. Katalin uralkodásának mérlege. Oroszország kulturális élete
 7. I. Pál és kora. A cár tervei és halála
 8. Az Orosz Birodalom I. Sándor korában. A Napóleoni háborúk
 9. I. Miklós önkényuralma. A dekabrista felkelés és felszámolása.
 10. A kaukázusi és krími háborúk. Oroszország és Európa
 11. II. Sándor reformtörekvései. A jobbágyrendszer felszámolása. A narodnyik mozgalmak
 12. Az Orosz Birodalom III. Sándor idején
 13. Az orosz kultúra a XIX-XX. század fordulóján
 14. II. Miklós és sz Orosz Birodalom bukása

Irodalom:

 • В.В.. Кириллов: Отечественная история в схемах и таблицах. Эксмо, Москва, 2015 г.
 • История России. Ред., А.Н. Сахарова. Проспект. Москва. 2017 г.
 • В.В. Колыванова: Россия – хроники веков. ОЛМА, Москва, 2015 г.
 • Русское искусство и архитектура. Ред,. М.В. Адамчик. ХАРВЕСТ, Минск, 2008.
 • Órai jegyzetek

Letölthető dokumentumok: 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 09:07