Orosz nyelvű fogalmazás (BTOR512BA)

Orosz nyelvű fogalmazás

Dr. Sahverdova Vanda

 1. Услуги
 2. Здоровый образ жизни, питание
 3. Гендерные роли в семье, организация быта
 4. Устройство на работу, собеседование
 5. Туризм, поездка за границу
 6. Воспитание детей, семейные конфликты
 7. Контрольная работа
 8. Соц-сети в нашей жизни, мобильный телефон
 9. Транспорт
 10. Здоровый образ жизни, спорт, фитнес
 11. Организация рабочего места
 12. Вопросы экологии
 13. Контрольная работа
 14. Подведение итогов

Kötelező és ajánlott irodalom:

 • A tanár által kiosztott szövegértési feladatok és szószedetek
 • Terjéki I.: FülSzöveg. Orosz hallás utáni szövegértési feladatok Bp.: Akadémiai kiadó. 2014
 • Е.Р. Ласкарева: Прогулки по русской лексике. С-Пб.: Златоуст. 2010

A tantárgy teljesítésének feltételei:

Rendszeres óralátogatás, 2 dolgozat megírása (szókincs számonkérése, megadott témában fogalmazás írása), házi feladat (300 szavas fogalmazás) határidőre (óra után következő hét hétfőre) elkészítése. A házi fogalmazást elektronikusan kell elküldeni a sahverdova@gmail.com e-mail címre, a megadott formai követelmények szerint (Times New Roman betűtípus, 12, sorköz pontosan, 1,15)

Letölthető dokumentumok: 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 10:50