Lengyel grammatika 4. (lengyelül) (BTLE2208BA)

Fórián Éva

 

 1. Osobliwości odmiany rzeczowników
 2. Osobliwości odmiany liczebników
 3. Wyrazy złożone, skrótowce
 4. Bezosobowe formy czasownika 
 5. Słowotwórstwo – terminologia
 6. Słowotwórstwo rzeczowników
 7. Słowotwórstwo czasowników
 8. Osobliwości odmiany czasowników

Rekcja czasowników

 1. Składnia – terminologia

Zdania pojedyncze

 1. Zdania złożone podrzędnie

Mowa zależna 

 1. Zdania złożone współrzędnie

Partykuły, wykrzykniki

 

Tankönyv:

Pasieka, Małgorzata: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław, 2001.

Renata Szpigiel: Testuj swój Polski. Gramatyka 2. Kraków: Prolog Publishing, 2013.

 

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 24. 23:55