Csehov kisprózája és dramaturgiája (BTOR613BA)

Csehov kisprózája és dramaturgiája (BTOR613BA)

Dr. Regéczi Ildikó

 

1. Az életmű lehetséges megközelítései

2. Csehov művészi pályájának kezdete: a paródia

Mi található a leggyakrabban a regényekben, elbeszélésekben és ehhez hasonlókban?; Mihaszna győzelem; Ezeregy szenvedély, avagy      egy szörnyű éjjel; A repülő sziget; A svéd gyufa

3. Lev Sesztov Csehov-képe. A 6-os számú kórterem (1892). Karen Sahnazarov filmes adaptációja

3. Térképzetek Csehov prózájában: A sztyepp (1888), A mezzaninos ház (1896), A honi fészekben (1897), Szekéren (1897), Szakadékban (1900)

4. Csehov és a női téma

A kutyás hölgy (1899) és kortárs továbbírásai:  L. Ulickaja: Nagy hölgy kis kutyával, L. Petrusevszkaja: A kutyás hölgy, G. Scserbakova: A kutyás hölgy

5. Az Aranyos/Tündérke (1899) és Kosztolányi Erzsébet című novellájának lehetséges kapcsolata

6. A fekete barát (1894) intertextuális kapcsolatrendszere

7. A „kis trilógia” (1898) mint „regénykezdemény”

8. Csehov és a Művész Színház. A Sirály (1896)

9. A Sirály a magyar színpadon

10. A Három nővér (1901) és kortárs átirata: L. Petrusevszkaja: Három lány kékben

11. A Cseresznyéskert (1904) fordítási problémái

12. A kortárs erdélyi líra Csehov-intertextusai

 

Kötelező irodalom

A fenti szépirodalmi szövegek

 

Ajánlott irodalom

Джексон Р.-Л. Время и путешествие: Метафора для всех времен. «Степь. История одной поездки». In: Чеховиана. Чехов в культуре XX века. Москва, Наука, 1993. 8-17.

Катаев, В.Б.: Литературные связи Чехова. Москва, Изд. МГУ, 1989.

Катаев, В.Б.: Сложность простоты. Рассказы и пьесы Чехова. Москва, Изд. МГУ, 1998.

Кро Каталин: Нарративная компетенция в «Невесте» Чехова. Studia Slavica Hung. 42(1997): 141-149.

Кубасов А.В.: Рассказы А.П. Чехова: поэтика жанра. Свердловск, Изд. СГПИ, 1990.

Кузича, А.: Чехов. Москва, «Молодая гвардия», 2010.

Паперный З. С.: «Вопреки всем правилам...». Пьесы и водевили Чехова. Москва, Искусство, 1982.

Разумова, Н.Е.: Творчество А.П. Чехова в аспекте пространства. Томск, Томский государственный университет, 2001.

Силард Лена. Чехов и проза русских символистов. In: Anton P. Čechov. Werk und Wirkung. Hrsg. Rolf-Dieter Kluge. Wiesbaden, Harrassowitz, 1990. 791-805.

Силард Л.: К персонализму у Чехова (Николай Бердяев). In: Anton P. Čechov – Philosophische und religiöse Dimensionen im Leben und im Werk. Hrsg. V. B. Kataev, R.–D. Kluge, R. Nohejl. München, Verlag Otto Sagner, 1997. 285–291.

Фрайзе, Маттиас: Проза Антона Чехова. Москва, ФЛИНТА-Наука, 2012.

Хайнади З.: Архетипический топос. Литература № 29 ∕ 2004: 7–13.

Цилевич, Л.М.: Сюжет чеховского рассказа. Рига, Звайгзне, 1976.

Чудаков, А.П.: Поэтика Чехова. Москва, Наука, 1971.

 

Almási Miklós: Mi lesz velünk Anton Pavlovics? Bp., 1985.

Brustein, Robert. A lázadás színháza. Bp., Európa, 1982.

Csehov szerelmei. Lika Mizinova, Olga Knyipper és Anton Pavlovics Csehov levelei. Ford. Radnai Annamária, Tussingerné Szirotina Szvetlána. Bp., Magvető, 2002.

Csehov-újraírások. Szerk. Regéczi Ildikó. Debrecen, Didakt Kiadó, 2016.

Imre László: Csehov Jókai-imitációja. In: Imre László: Az irodalomtudomány távlatai. 19. századi szerzők nyomában. Bp., Nap Kiadó, 2014. 76-82.

Közelítések – Közvetítések. A. P. Csehov. Szerk. Regéczi Ildikó, Debrecen, Didakt, 2011.

Csehov-újraírások. Szerk. Regéczi Ildikó. Debrecen, Didakt Kiadó, 2016.

Kultúrák és médiumok párbeszéde. Anton Pavlovics Csehov. Szerk. Regéczi Ildikó. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó – Didakt Kiadó, 2021.

Regéczi Ildikó: Csehov és a korai egzisztenciabölcselet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000.

Rév Mária. Csehov századfordulója. Bp., Universitas, 1995.

Sesztov, L.: A reménytelenség énekese. Medvetánc 88/4-89/1. 271-297.

Szilárd Léna: Csehov és az izomorfizmus. In: Andrej Belij és az orosz szimbolista regény poétikája. Bp., Széphalom, 2002. 61–76.

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 20. 14:40