Lengyel grammatika 3.

Lengyel grammatika 3. ( BTLE2207BA)

      1. Gramatyka - podstawowa terminologia

      2. Stopniowanie przymiotników

 1. Stopniowanie przysłówków
 2. Odmiana imion – powtórzenie, Osobliwości odmiany rzeczowników
 3. Liczebniki główne ­– odmiana
 4. Liczebniki porządkowe, ułamkowe i zbiorowe – odmiana
 5. Osobliwości odmiany czasowników
 6. Aspekt czasowników 1.
 7. Aspekt czasowników 2.
 8. Czasowniki ruchu
 9. Czasowniki ruchu z prefiksami
 10. Imiesłowy
 11. Strona czasowników
 12. Bezosobowe formy czasownika

Tankönyvek:

Renata Szpigiel: Testuj swój Polski. Gramatyka 2. Kraków: Prolog Publishing, 2013.

Stempek I., Stelmach A.: Polski krok po kroku. Tablice gramatyczne. Kraków: Glossa, 2013.

Burkat A., Jasińska A.: Hurra. Po polsku 2., Kraków: Prolog Publishing, 2020. 

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 27. 11:23