Az orosz kultúra története 1. (BTOR105OMA)

Az orosz kultúra története I. (BTOR105OMA)

Goretity József


1. A szláv őshaza, a szláv népek, Oroszföld létrejötte. A térség geopolitikai jelentősége.

Az orosz történelmi folyamat periodizációs kérdései.

2. A Kijevi Rusz megalapítása, a Rurik-dinasztia létrejötte. Az északi-déli és a nyugati-keleti

vektor az orosz kultúrában.

3. A szláv (pogány) mitológia. A kereszténység felvétele. A keleti kereszténység

jellegzetességei és hatásuk az orosz kultúra alakulására. A „kettőshit” jelensége.

4. Szvjatopolk, az Átkozott; Borisz és Gleb legendája. Bölcs Jaroszlav uralkodása – a Kijevi

Rusz fénykora. Ilarion Elmélkedés-e.

5. Vlagyimir Monomah uralkodása. A Kijevi Rusz hanyatlása. Moszkva alapítása. Novgorod

sajátos helyzete. Igor fejedelem hadjárata a polovecek ellen.

6. A tatárjárás. A „mongol-tatár iga” és következményei az orosz történelmi és kulturális

fejlődésre. Alekszandr Nyevszkij győzelme a livóniaiak felett.

7. Moszkva jelentőségének növekedése. Jurij fejedelem, Ivan Kalita. Dmitrij Donszkoj és a

kulikovói csata. III. Ivan és az „ugrai szembenézés” – a mongol-tatár uralom vége. A moszkvai korszak kezdete.

8. Egyházi és ideológiai viták a XV. században. „Önzetlenek” és „harácsolók”. A „Moszkva ‒

a Harmadik Róma” elmélet és jelentősége az orosz kultúrában. A „teokratikus abszolutizmus” fogalma. Makszim Grek és a hészükhiazmus.

9. IV. (Rettegett) Ivan uralkodása. A Sztoglav. Opricsnyina és zemscsina. A cári birodalom

ideológiájának kimunkálása.

10. A „zavaros idők”. Borisz Godunov hatalomra kerülése. Az Ál-Dmitrijek kora. A Rurik-ház

kihalása, a Romanov-dinasztia létrejötte.

11. „Szelíd” Alekszej uralkodása. Ukrajna Oroszországhoz csatolása. „Sólázadások”,

„kocsmalázadások”, Sztyepan Razin mozgalma.

12. Állam és egyház. Az orosz egyházszakadás („raszkol”) és következményei. Nyikon és

Avvakum szembenállása.

13. Kultúra és művelődés a régi orosz világban. A régi orosz kultúra sajátosságai. Volt-e orosz

reneszánsz? Az orosz barokk.

14. Építészet és ikonfestészet a régi orosz világban.

 

Irodalom:
Orosz történelem. I. kötet. Mihail Heller: Az Orosz Birodalom története.

Budapest, Osiris, 1996.
Dmitrij Lihacsov: Oroszország kultúrája a reneszánsz hajnalán. Budapest, Gondolat, 1971.

Dmitrij Lihacsov: Az orosz kultúra két ága. Budapest, Russica Pannonicana, 2010.

Az orosz művészet története. A kezdetektől napjainkig. Budapest, Corvina, 1983.
Iglói Endre (szerk.): Az orosz irodalom kistükre. Budapest, Európa, 1981.

 

Letölthető dokumentum: oroszorszag_es_az_orosz_kultura_tortenete_1.docx

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:06