Csehov kisprózája és dramaturgiája - BTOR613BA

Csehov kisprózája és dramaturgiája

BA 3. évf. specializáció; 2 koll.

1. „A. Csehonte (A . Csehov): Tarka elbeszélések

2. Lev Sesztov Csehov-képe

Ivanov, Unalmas történet, A 6-os számú kórterem

3-4. Térképzetek Csehov prózájában

A sztyepp, Fények, A mezzaninos ház, A honi fészekben, Szekéren, Szakadékban

5. Csehov és a női téma

A léha asszony, A kutyás hölgy, Aranyos / Tündérke

6. Az 1894-es év

Rotschild hegedűje, A diák, Az irodalomtanár, A fekete barát

7. Regényírói ambíciók

Három év, Életem, kis trilógia

8-9. Csehov és a Művész Színház

Sirály, Ványa bácsi

10-11. A Három nővér és egyes színpadi interpretációi

12. Az életmű zárlata

Cseresznyéskert, A menyasszony

13. Csehov életművének „továbbírásai”

Ulickaja: Nagy hölgy kis kutyával, Petrusevszkaja: Három lány kékben

 

Kötelező irodalom

A fenti szépirodalmi alkotások

Ajánlott irodalom

Джексон Р.-Л. Время и путешествие: Метафора для всех времен. «Степь. История одной поездки». In: Чеховиана. Чехов в культуре XX века. Москва, Наука, 1993. 8-17.

Катаев, В.Б.: Литературные связи Чехова. Москва, Изд. МГУ, 1989.

Катаев, В.Б.: Сложность простоты. Рассказы и пьесы Чехова. Москва, Изд. МГУ, 1998.

КроКаталин: Нарративная компетенция в «Невесте» Чехова. StudiaSlavicaHung. 42(1997): 141-149.

Кубасов А.В.: Рассказы А.П. Чехова: поэтика жанра. Свердловск, Изд. СГПИ, 1990.

Кузича, А.: Чехов. Москва, «Молодая гвардия», 2010.

Паперный З. С.: «Вопреки всем правилам...». Пьесы и водевили Чехова. Москва, Искусство, 1982.

Разумова, Н.Е.: Творчество А.П. Чехова в аспекте пространства. Томск, Томский государственный университет, 2001.

Силард Лена. Чехов и проза русских символистов. In: Anton P. Čechov. Werk und Wirkung. Hrsg. Rolf-Dieter Kluge. Wiesbaden, Harrassowitz, 1990. 791-805.

СилардЛ.: КперсонализмууЧехова (НиколайБердяев). In: Anton P. Čechov – Philosophische und religiöse Dimensionen im Leben und im Werk. Hrsg. V. B. Kataev, R.–D. Kluge, R. Nohejl. München, Verlag Otto Sagner, 1997. 285–291.

Фрайзе, Маттиас: Проза Антона Чехова. Москва, ФЛИНТА-Наука, 2012.

Хайнади З.: Архетипический топос. Литература № 29 ∕ 2004: 7–13.

Цилевич, Л.М.: Сюжет чеховского рассказа. Рига, Звайгзне, 1976.

Чудаков, А.П.: Поэтика Чехова. Москва, Наука, 1971.

 

Almási Miklós: Mi lesz velünk Anton Pavlovics? Bp., 1985.

Brustein, Robert. A lázadás színháza. Bp., Európa, 1982.

Csehov szerelmei. LikaMizinova, Olga Knyipper és Anton Pavlovics Csehov levelei. Ford. Radnai Annamária, TussingernéSzirotina Szvetlána. Bp., Magvető, 2002.

Csehov-újraírások. Szerk. Regéczi Ildikó. Debrecen, Didakt Kiadó, 2016.

Imre László: Csehov Jókai-imitációja. In: Imre László: Az irodalomtudomány távlatai. 19. századi szerzők nyomában. Bp., Nap Kiadó, 2014. 76-82.

Közelítések – Közvetítések. A. P. Csehov. Szerk. Regéczi Ildikó, Debrecen, Didakt, 2011.

Regéczi Ildikó: Csehov és a korai egzisztenciabölcselet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000.

Rév Mária. Csehov századfordulója. Bp., Universitas, 1995.

Sesztov, L.: A reménytelenség énekese. Medvetánc 88/4-89/1. 271-297.

Szilárd Léna: Csehov és az izomorfizmus. In: Andrej Belij és az orosz szimbolista regény poétikája. Bp., Széphalom, 2002. 61–76.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 20. 15:33