Mítoszkritika (BTLO305MA)

Mítoszkritika

Kedd 12.00 – 14.00, 207

Goretity József

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az archaikus-mitologikus irodalomtudományi módszer legfontosabb fogalmi és problémarendszerével. Ennek megfelelően a kurzuson szó esik a mítoszok legjellegzetesebb poétikai sajátosságairól és a mitologikus látásmód jellemzőiről (szembeállítva azokat a formális logika szabályaival). A módszer elméleti alapproblémáinak megismerése után az orosz irodalom néhány jellegzetesen mitologikus szemléletű irodalmi alkotásának mítoszkritikai szempontú vizsgálatát végezzük el.

A mítoszkritika elmélete

1. A mítosz fogalma (a mítosz általános jellemzői, típusai), a mitológia mibenléte, a hétköznapok „mitológiája”

 • Sz. A. Tokarev – J. Meletyinszkij: Mitológia. In: Mitológiai enciklopédia I. Szerk. Sz. A. Tokarev. Budapest, Gondolat, 1988. 11-21.
 • Kerényi Károly: Mi a mitológia? In: U. ő: Halhatatlanság és Apollón-vallás. Budapest, Magvető, 1984. 352-369.
 • Alekszej Loszev: A mítosz dialektikája. Budapest, Európa, 2000.

2. A mítoszok poétikájának alapfogalmai – a mitikus tér

 • Mircea Eliade: A szent és a profán. Budapest, Európa, 1987., A szent tér és a világ szakralizációja című rész, 15-60.
 • Jeleazar Meletyinszkij: A mítosz poétikája. Budapest, Gondolat, 1985. II. rész, a Káosz és kozmosz. A kozmogenezis és a Világmodell című fejezetek, 259-279.
 • A Mitológiai enciklopédia I. Eschatologikus mítoszok, Káosz, Kozmogonikus mítoszok, Kozmosz, Világfa, Világmodell, Világtenger, Világtojás címszavai.

3. A mítoszok poétikájának alapfogalmai – a mitikus idő

 • Mircea Eliade: A szent és a profán. Budapest, Európa, 1987., A szent idő és a mítoszok című rész, 61-106.
 • Jeleazar Meletyinszkij: A mítosz poétikája. Budapest, Gondolat, 1985. II. rész, A mitikus idő és annak „paradigmái” című fejezet, 220-227.
 • Kerényi Károly: Gyermekistenek. In: U. ő: Halhatatlanság és Apollón-vallás. Budapest, Magvető, 1984., 370-399.
 • A Mitológiai enciklopédia I. Ismétlődés, Karnevál, Mitikus idő, Naptár címszavai

4. Az archaikus gondolkodás jellegzetességei – a mágikus eljárások

 • Jeleazar Meletyinszkij: A mítosz poétikája. Budapest, Gondolat, 1985. II. rész, A mitológiai gondolkodás általános jellegzetességei című fejezet, 210-215.
 • J. G. Frazer: Az Aranyág. Budapest, Századvég, 1993., III. rész, 21-51.
 • Jorge Luis Borges: Az elbeszélő művészet és a mágia. In: U. ő: Az idő újabb cáfolata.
 • Budapest, Gondolat, 1987., 46-53.

5. A mítosz és az irodalom kapcsolatának elmélete (tematikus megfelelések, strukturális azonosságok, a képalkotás módozatainak megfeleltethetősége, a mítosz mint nyelvi és szövegprobléma, az irodalom mítoszi alapú egységének koncepciója)

 • Friedrich Schlegel: Beszélgetés a költészetről. A mitológiáról. In: A. W. Schlegel - Fr.
 • Schlegel: Válogatott esztétikai írások. Budapest, Gondolat, 1980. 357-369.
 • Friedrich Nietzsche: A tragédia születése a zene szelleméből. Budapest, Európa, 1986.
 • Northrop Frye: A kritika anatómiája. Budapest, Helikon, 1998., a Második és a Harmadik esszé, 63-204.

Mítoszok és mitologémák az irodalmi művekben

6. Leonyid Andrejev: Júdás

7. A Máté evangéliumának XX. századi feldolgozása

 • Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita

8. Pétervár mítoszai

 • Konsztantyin Vaginov: Kecskeének

9. A hasonmás mítosza

 • Vladimir Nabokov: Luzsin-védelem

10. Venyegyikt Jerofejev: Moszkva - Petuski

11. Ljudmila Ulickaja: Médea és gyermekei

12. Tatyjana Tolsztaja: Kssz!

Letölthető dokumentumok: 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 10:06