Lev Tolsztoj regénypoétikája (BTOR615BA, BTOR312OMA, BTEMOR615)

 Dr. Molnár Angelika

 

 1. Bevezetés: Tolsztoj jelentősége a világirodalomban és az egyetemes kultúrában
 2. Az önéletrajziság problémája a Gyermekkor. Serdülőkor. Ifjúság című trilógiában
 3. A szövegköziség problémája – Puskin, Lermontov, Tolsztoj: Kaukázusi fogoly
 4. Dokumentum és fikció a háborúról: Szevasztopoli elbeszélések, Bál után
 5. Történelmi regény és/vagy nemzeti eposz: a Háború és béke világa
 6. Szerelem, család, nő szerepe: Családi boldogság
 7. Család – regény – világmodell: Anna Karenina
 8. Házasságtörés és művészet: Kreutzer szonáta
 9. A testi kísértés és a lélek törekvése: Az ördög, Szergij atya
 10. A halálhoz mért lét: Ivan Iljics halála
 11. Ideologikus társadalmi regény, avagy a regény válsága: Feltámadás
 12. Szellemi válság: Gyónás, Mi a művészet?
 13. Összefoglalás
 14. Számonkérés

 

Kötelező irodalom:

A tematikában feltüntetett Tolsztoj-művek.

 

Ajánlott szakirodalom:

Török Endre: Lev Tolsztoj – Világtudat és regényforma. Budapest, Kairosz, 1999.

Hajnády Zoltán: Lev Tolsztoj. Tragikum, halál, katarzis. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985.

Bakcsi György: Öt orosz regény. Budapest, Tankönyvkiadó, 1989.

Hetényi Zsuzsa (szerk.): 25 fontos orosz regény. Budapest, Maecenas/Lord, 1996

D. Zöldhelyi Zsuzsa (szerk.): Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.

Király Gyula: Tolsztoj művészi gondolkodása és regényeinek narratív felépítése. Tolsztoj és Dosztojevszkij. Tolsztoj és Shakespeare. In: Kroó Katalin (szerk.): Bevezetés az orosz irodalom történetébe II. Bölcsész Konzorcium, 2006., 565-585.

P. P. Aprisko (szerk.): Az orosz filozófia története. Budapest, Osiris, 2007.

 

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 24. 23:55