Kommunikációs alapismeretek (BTLO002BA)

Kommunikációs alapismeretek

Dr. Regéczi Ildikó

 1. A szóbeli és az írásbeli kommunikáció főbb műfajai

 2. Prezentációs gyakorlat orosz kultúra témakörben I.

 3. Prezentációs gyakorlat orosz kultúra témakörben II.

 4. Prezentációs gyakorlat orosz irodalom témakörben I.

 5. Prezentációs gyakorlat orosz irodalom témakörben II.

 6. Az esszé műfaja; az esszéírás gyakorlata

 7. Az esszé-forma szerepe, jelentősége az orosz kultúrában

 8. Gyakorlati feladat megbeszélése: esszé készítése az orosz kultúra tárgykörében

 9. A recenzió- illetve a kritikaírás gyakorlata; az. ún. kritika-vita álláspontjai

 10. Gyakorlati feladat megbeszélése: kritika készítése kortárs orosz művészeti alkotásról vagy recenzió készítése egy orosz tematikájú szakirodalmi munkáról

 11. A tanulmány műfaji jellemzői; a záródolgozat formai követelményei

 12. A félév lezárása, a gyakorlati feladatok értékelése

Ajánlott irodalom

 • Adorno, Theodor W.: Az esszé mint forma. In: Uő: A művészet és a művészetek. Irodalmi és zenei tanulmányok. Bp., Helikon, 29-47.
 • Berthelot, Jean-Michel: A tudományos szöveg és az esszé: a humán tudományok esete. Helikon 2008/1, 45-59.
 • Gyergyai Albert: Esszé az esszéről. In: Védelem az esszé ügyében. Bp., Szépirodalmi, 1984, 7-25.
 • Balassa Péter: Für das Leben? Az esszéről. Alföld 2002/2. 27-32.
 • Szegedy-Maszák Mihály: Egy műfaj kockázatai. Alföld 2002/2. 17-27.
 • Vértes Judit: Az esszé térhódítása a posztmodern orosz kultúrában (Bevezető tanulmány) In: Könnyű műfaj ólomnehezékkel. Öt fontos modern orosz esszé. Szerk. Hetényi Zsuzsa. Budapest, Dolce Filologia V., 2008. 7-20.
 • Эпштейн, Михаил Н.: На перекрестке образа и понятия. Эссеизм в культуре нового времени. In: Парадоксы новизмы. Москва, Советский писатель. 1988. 334-380.
 • Gesing, Fritz: Kreatív írás. Mesterfogások íróknak. Miskolc, Z-Press, 2007.
 • Szilágyi Júlia: Lehet-e esszét tanítani? Kolozsvár, Komp-Press, 2007.
 • Kuziak, M. – Rzepczynski, S.: Tanuljunk meg írni! A kérvénytől a szakdolgozatig. Bp., Magyar Könyvklub, 2004.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 10:26