BTLO019BA Bevezetés a szlavisztikába

BTLO019BA Bevezetés a szlavisztikába

Előadástematika

Előadó: Prof. Dr. Agyagási Klára

 1. A szlávok őstörténete a korai történeti források alapján.
 2. A nyelvrokonság. A szláv nyelvek rokonságának bizonyítása.
 3. Az ősszláv nyelv sajátosságai. I. A nyíltszótagúsági tendencia, az emelkedő hangzósság.
 4. Az ősszláv nyelv sajátosságai II. A szótagharmónia.
 5. A szlávok népnevei.
 6. A korai szlávok világképe: istenek, szellemek, bálványok.
 7. A szláv írásbeliség létrejöttének történeti háttere.
 8. Cirill és Metód életútja.
 9. Az óegyházi szláv nyelv. Cirill és Metód nyelvújítási tevékenysége.
 10. A glagolica és a krillica.
 11. Írásbeliség a Kijevi Ruszban. A legkorábbi óorosz szerkesztésű egyházi szláv nyelvemlékek.
 12. Írásbeliség az ónovgorodi városállamban: nyírfakéreg oklevelek.
 13. A magyar-szláv nyelvi kapcsolatok kezdetei.
 14. Vizsgabeugró

Ajánlott irodalom:

 • H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged–Szombathely 2004.
 • Baleczky Emil–Hollós Attila: Ószláv nyelv. Budapest, 1968.
 • H. Tóth Imre: Cirill-Konstantin és Metód élete, működése. 2. kiadás. Szeged, 1991.
 • Г.П. Мельников (ред.): История культур славянских народов. Том I. Древность и
 • средневековье. Москва, 2003. стр. 16–58, 59–90.

Letölthető dokumentumok: 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 10:27