Szemelvények az orosz irodalomból 1. (BTLO034BA)

 1. Bevezetés a XIX századi orosz irodalomba
 2. Az orosz költészet. Puskin versei. Cigányok
 3. Lermontov versei. Démon
 4. Az orosz dráma története. Puskin: Don Juan Kővendége
 5. Gogol: Revizor
 6. Osztrovszkij: A vihar
 7. Az orosz elbeszélőpróza sajátosságai. Puskin: A néhai Ivan Belkin… A postamester
 8. Turgenyev: Egy felesleges ember naplója
 9. Dosztojevszkij: A nevetséges ember álma
 10. Tolsztoj: Ivan Iljics halála
 11. Csehov prózája: A 6-os számú kórterem
 12. Csehov színháza: Sirály
 13. Goncsarov: Oblomov
 14. A félév összegzése.

Irodalom

 • Kroó K.: (szerk.): Bevezetés a XIX. századi orosz irodalomba. I-II. Budapest, 2006.
 • Zöldhelyi Zs.: (szerk.): Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Bp., Tkk, 1997.
 • Huszonöt fontos orosz regény. szerk. Hetényi Zsuzsa. Budapest, Lord Könyvkiadó, 1996.
 • Тынянов Ю. Н. Сюжет «Горя от ума» (1946). // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современ-ники. М., 1969. С. 347–381, 413–414.
 • Манн. «Истинно лишний человек». В сб. И.С.Тургенев: Жизнь, творчество, традиции. Под ред. Ж.Зельдхейи-Деак. Bp., 1994. c. 140-152.
 • Гаспаров М. Л. Фет безглагольный. // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. О стихе. О стихах. О поэтах. М., 1995, 139–149.
 • Jakobson R.: A szobor Puskin szimbolikájában. In: A költészet grammatikája. Bp., 1982. 91–141.
 • Mejer G. A fekete ember. In: Mozart és Salieri. Debrecen, Kossuth, 2005. 58-71.
 • Eichenbaum B.: Puskin költészetének problémái. In: Az irodalmi elemzés. Bp., Gondolat, 1974. 88–99.
 • Tinyanov J.: Puskin és Tyutcsev. In: Az irodalmi tény. Gondolat Kiadó, Bp., 1981. 262–291.
 • Schmid W.: Próza és költészet. Néhai Ivan Petrovics Belkin elbeszéléseiben. In: BEV... 144–168.
 • Eichenbaum B.: Lermontov művészi problematikája. In: Az irodalmi elemzés. Bp., Gondolat, 1974. 266–298.
 • Lotman J.: Hlesztakovról. In:  Jagusztin László (szerk.): Világok és ellenvilágok az orosz irodalomban (sorozat: Az orosz posztmodern 2.). Debrecen, 2002. 274–321.
 • Toporov Vl.: Dosztojevszkij poétikája és a mitológiai gondolkodás archaikus sémái.// Helikon 1982/2–3. 282–299.
 • Sklovszkij V. А széppróza. Budapest, 1963, 399–424., 424-449.
 • Eichenbaum B.: Csehov. In: Irodalmi elemzés. Budapest, Gondolat, 1974. 306-320.
Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 10:47