Orosz leíró nyelvészet 1. (BTOR200BA) - BA 3. év

Orosz leíró nyelvészet 1.

Prof. Dr. Agyagási Klára

  1. Имя существительное

 • Классификация существительных. Категория рода у существительных.

  2. Имя существительное

 • Категория числа у существительных. Категория падежа у существительных.
  Функции падежей.

     3. Имя существительное

 • Типы склонения существительных. Склонение сущствительных pluralia tantum.

  4. Имя прилагательное

 • Разряды прилагательных. Типы склонения
 • прилагательных.

  5. Имя прилагательное

 • Полные и краткие формы имен прилагательных.
 • Степени качества прилагательных.

  6. Имя прилагательное

 • Образование форм сравнительной степени.
 • Образование форм превосходной степени.

  7. Согласование существительных с прилагательными.

  8. Имя числительное.

 • Определенно-количественные числительные. Собирательные числительные.    
 • Дробные  числительные.

 9. Имя числительное.

 • Неопределенно-количественные числительные. Порядковые числительные.
 • Умножающие числительные.

10. Наречие. Местоимение.

 • Наречие. Личные местоимения. Возвратные местоимения. Взаимное
 • местоимение. Усилительные местоимения.  Совокупные местоимения.

11. Местоимение.

 • Возвратные, притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 
 • Вопросительные местоимения.

12. Местоимение.

 • Относительные местоимения. Отрицательные местоимения. Неопределенные
 • местоимения.

Kötelező irodalom:

 • Иштван Пете: Морфология русского языка в сопоставлении с венгерским. Будапешт, 1991.
 • Ajánlott irodalom
 • T. Molnár István: Orosz morfológia. Névszók és határozószók. Debrecen, 1998

Letölthető dokumentumok:  

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 10:54