Orosz irodalomtörténet 1. szeminárium (XIX. sz.) (BTOR304BA) - BA 3. év

 1. Karamzin: Szegény Liza. Gribojedov: Az ész bajjal jár.
 2. Zsukovszkij: Невыразимое, Tyutcsev: Silentium!
 3. Puskin: Jevgenyij Anyegin.
 4. Lermontov: Korunk hőse.
 5. Gogol: Holt lelkek.
 6. Turgenyev: Apák és fiúk.
 7. Goncsarov: Oblomov.
 8. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés.
 9. Tolsztoj:. Anna Karenina.
 10. Csehov: Aludni szeretnék. A diák.
 11. Csehov: Cseresznyéskert
 12. Összefoglalás
 13. Beszámoló

Szakirodalom

 • Jurij Lotman: Puskin. Bp., Európa, 1987.
 • Szilágyi Zsófia: „volt benne valami különös”: M. Ju. Lermontov Korunk hőse című regénye. Veszprém, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2002.
 • Ösvények. Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Szerk. Kroó Katalin. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2004.
 • Hajnády Zoltán: Oblomov mint anti-Faust. In: Uő.: A lét tüze. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 112-137. 
 • M. Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái. Bp., Osiris, 2001.
 • Hajnády Zoltán: Lev Tolsztoj. Tragikum, halál, katarzis. Bp., Akadémiai, 1985.
 • Huszonöt fontos orosz regény. Műelemzések. Szerk. Hetényi Zsuzsa. Bp., Lord-Maecenas, 1996.
 • Közelítések – Közvetítések. A. P. Csehov, szerk. Regéczi Ildikó, Debrecen, Didakt, 2011.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 11:22