Orosz irodalomtörténet 1. (XIX. sz.)

 1. Az orosz szentimentalizmus
 2. Az orosz romantika
 3. Puskin életműve
 4. Lermontov életműve
 5. Gogol életműve
 6. Naturális iskola
 7. Realizmus
 8. Ideológiai és kritikai viták
 9. Goncsarov és Turgenyev kora
 10. Dosztojevszkij életműve
 11. Tolsztoj életműve
 12. Csehov életműve
 13. Lezárás

Szakirodalom

 • Дрозда Мирослав: Нарративные маски русской прозы, Russian Literature, XXXV (1994).
 • Журавлева, А.И.: Лермонтов в русской литературе. Москва, Прогресс-Традиция, 2002.
 • Коровин В.И. (ред.): История русской литературы XIX века. Москва, 2005.
 • Лотман Ю.М.: В школе поэтического слова. Москва, Просвещение, 1988.
 • Манн, Ю.: Поэтика Гоголя. Москва, 1978.
 • Топоров, В.Н.: Петербургский текст русской литературы. Санкт-Петербург, «Искусство – СПб», 2003.
 • Хайнади Золтан: Русский роман. Дебрецен, Kossuth, 1992. Hajnády Zoltán: Az orosz regény. Bp., Tankönyvkiadó, 1991.
 • Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Szerk. Zöldhelyi Zsuzsa, Bp., 1997.
 • Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe. Szerk.: Kroó Katalin. Bp., Bölcsész Konzorcium, 2006.
 • Pjotr Vajl-Alekszandr Genisz: Édes anyanyelv (Az orosz irodalom aranykoráról). Bp., Európa, 1998.
Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 11:23