Orosz gyakorlati nyelvtan 3.

Orosz gyakorlati nyelvtan3. (BTOR22327BA, BTOR22708OMA)

Balló Ilona Larisza

 

1. Bevezetés, ismétlés.

2-3. 1. lecke. A névmások fajtái. A mutatónévmás. A который vonatkozó névmás.

A hátravetett jelzős szerkezet. A lecke igéinek folyamatos és befejezett alakja, ragozása és használata.

4-5. 2. lecke. A 3. főnévragozás ismétlése, gyakorlása. Igeragozás, vonzatos igék (бояться,просить).

для elöljárószó használata

A lecke igéinek folyamatos és befejezett alakja, ragozása és használata.

6-7. 3. lecke. A határozatlan névmások. A melléknév középfoka. Hasonlító szerkezet. Igeragozás. A felszólító mód I.

A lecke igéinek folyamatos és befejezett alakja, ragozása és használata.

8-9. 4. lecke. A visszaható névmás. A felszólító mód II. A feltételes mód.

A lecke igéinek folyamatos és befejezett alakja, ragozása és használata.

10-11. 5. lecke. A сам, сама, само, сами névmás. Idő kifejezése: Как долго? Через какое время? За какое время? На какое время?

Cél kifejezése: чтобы kötőszóval.

A lecke igéinek folyamatos és befejezett alakja, ragozása és használata.

12-13. 6. lecke. A tagadó névmás. A свой névmás használata. A всё és все névmások.

A lecke igéinek folyamatos és befejezett alakja, ragozása és használata.

 

Tankönyv:

 

Ирина Осипова: Ключ 2. Corvina Kiadó. + Munkafüzet

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 27. 11:27