Orosz filozófiatörténet (BTOR706BA)

Orosz filozófiatörténet

Dr. Szűcs Olga

1., Az orosz filozófia mentalitástörténeti előzményei

2., Van-e „orosz filozófia”?

3., Az orosz filozófiatörténet sajátosságai, nagy kérdései

4., A szlavofilek és zapadnyikok vitájának kultúrtörténeti előzményei

5., A szlavofil érvelés sajátosságai (Homjakov, Kireevszkij, Akszakov)

6., A nyugatosok érvrendszere (Csaadajev, Belinszkij, Herzen)

7., Az orosz materializmus és nihilizmus a XIX. században

8., Az orosz pozitivizmus

9., Vlagyimir Szolovjov filozófiája

10., Florenszkij és Bulgakov

11., N. Bergyajev jelentősége

12., Sesztov és Ern

13., Az orosz forradalmi materializmus

14., Mai filozófiai viták Oroszországban

Irodalom:

  • A Megváltó Oroszország. Válogatás a szlavofil gondolkodók írásaiból. Századvég Kiadó, Budapest, 1992.
  • Az orosz vallásbölcselet virágkora. Tolsztojtól Bergyajevig. Vigilia Kiadó, Budapest, 1988.
  • P.P. Aprisko: Az orosz filozófia története. Osiris Kiadó, Budapest, 2007.
  • Amennyiben a hallgatók nyelvtudása megengedi, orosz nyelvű irodalom.
  • Órai jegyzetek

Letölthető dokumentumok:  

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 12:08