Orosz beszédgyakorlatok 1. (BTOR102BA) - minor 1. év

OROSZ BESZÉDGYAKORLATOK 1. - minor 1. év

Balló Larisza

1-2. Ключ 0 lecke: A cirill ábécé. A hang és a betű fogalmának megkülönböztetése. A betűk írása és a betűkapcsolás.

Az orosz nyelv hangállományának rövid áttekintése (különös figyelemmel a magyar anyanyelvűek számára nehézséget jelentő hangok artikulációs sajátosságaira (pl. kemény és lágy mássalhangzók ejtése).

Alapvető kiejtési szabályok, fonetikai törvények.

Az orosz intonációs alapszerkezetek.

Írásbeli és szóbeli számonkérés.

3-4. Ключ 1. lecke: Az élőlényt jelentő főnevek. Az élettelen dolgot jelentő főnevek. A főnevek neme. Tagadás.

Találkozás: üdvözlés, búcsú. Az orosz nevek, apai név.

Foglalkozások I.

Írásbeli számonkérés.

5-6. Ключ 2. lecke: A birtokos névmás. Igeragozási típusok. A tőszámnevek. Társalgás: A család rövid bemutatása.  Foglalkozások II.

 Hivatalos személy megszólítása.

Írásbeli számonkérés.

7-8. Ключ 3. lecke: A melléknév. A főnév és a melléknév egyeztetése. A főnevek többes száma. A melléknevek többes száma. A birtokos névmás.

Társalgás: kedvenc film, zene, előadóművész, író, költő stb. (címekkel, műfajjal együtt).

Kedvenc étterem, cukrászda stb. leírása.

Idegen és ismerős megszólítása.

9-10. 4. lecke: a főnevek elöljárós esete, a melléknév elöljárós esete. Igék: lakik, csinál, dolgozik, tanul

11-12. 5. lecke: A főnevek tárgyesete. A melléknév tárgyesete. Múlt idő. Igék: olvas, ebédel, sétál, néz, hallgat. Lexika: a hét napjai, hónapok, évszakok. Napszakok.

13-14. 6. lecke. Lexika: vásárlás, ételek, italok. Igék: szeret, akar. A határozószó.

Gyakorlás, összegzés, írásbeli és szóbeli számonkérés

Tankönyv: Осипова, И. Ключ. Учебник русского языка для начинающих. Budapest: Corvina Kiadó, 2005. és munkafüzet

 

Letölthető dokumentumok: 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 12:11