Fordítási és tolmácsolási gyakorlatok 1. (BTOR106BA és BTOR302OMA)

Fordítási - tolmácsolási gyakorlatok 1.

Vass Annamária

A kurzus célja az, hogy a hallgatók minimális fordítási kompetenciát szerezzenek a félév végére. A félév során a hallgatók megismerkednek a fordításelmélet kulcsfogalmaival (forrásnyelv, célnyelv, átváltási műveletek, stb.), elsősorban oroszról magyarra fordítanak.

Főbb problémakörök:

 • a fordítás magyar nyelvhelyességi kérdései
 • tagolási nehézségek a fordításban
 • a többtagú birtokos szerkezetek fordítása
 • a határozói jelzős szerkezetek fordítása
 • melléknévi igenevek fordítása
 • határozói igenevek fordítása
 • személytelen mondatok fordítása
 • orosz reáliák fordításának kérdése

A félév végi jegy a következőkből tevődik össze:

 • órai munka
 • fordítási házi feladatok
 • szódolgozatok
 • félév végi fordítási ZH

Ajánlott irodalom:

 • Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata, Scholastica, 1997.
 • Klaudy Kinga: Orosz-magyar fordítástechnika, Tankönyvkiadó, 1980.
 • Klaudy Kinga: Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok, Tinta Könyvkiadó, 2007.

Letölthető dokumentumok: 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 13:18