Dosztojevszkij és a polifonikus regény

Dosztojevszkij és a polifonikus regény (BTOR316OMA, BTORLE306BA)

Dr. Goretity József

 

1. Dosztojevszkij és az orosz irodalmi hagyomány

Szegény emberek

2. A hasonmás-probléma

A hasonmás

3. Poétikai és világnézeti fordulat

Feljegyzések az egérlyukból

4-5. A Napóleon-eszme

Bűn és bűnhődés

6-7. A megváltás eszméje

A félkegyelmű

8-9. A démonizmus eszméje

Ördögök

10-11. A Rotschild-eszme

A kamasz

12. Két „fantasztikus elbeszélés”

A szelíd teremtés, Egy nevetséges ember álma

13-14. A szintézisteremtés igénye

A Karamazov testvérek

 

Kötelező olvasmányok:

A tematikában felsorolt műveken kívül az alábbi szakmunkák:

Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái. Budapest, Gond-Cura, Osiris, 2001.

Kroó Katalin (szerk.): Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe. Budapest, ELTE 2006. Kroó Katalin (433-461; 521-540), Kovács Árpád (478-507) és Peeter Torop (508-520) írásai Dosztojevszkijről.

Szilárd Léna: Andrej Belij és az orosz szimbolista regény poétikája. Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2002. I. fejezet, 17-40. old.

Balassa Péter: A Karamazov testvérek. In: Hetényi Zsuzsa (szerk.): Huszonöt fontos orosz regény. Budapest, Maecenas és Lord Könyvkiadók, 1996., 88-100.

Hajnády Zoltán: Az orosz regény. Budapest, Tankönyvkiadó, 1991. (A Dosztojevszkij-fejezetek)

P. P. Aprisko: Az orosz filozófia története. Budapest, Osiris, 2007. (F. M. Dosztojevszkij világszemlélete, 367-381. old.)

 

Letölthető dokumentumok: dosztojevszkij_es_a_polifonikus_regeny.doc

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 27. 11:28