Az orosz filozófia története (BTOR905OMA)

Az orosz filozófia története (BTOR905OMA)

Dr. Szűcs Olga

 1. Az orosz filozófia mentalitástörténeti előzményei
 2. Van-e „orosz filozófia”?
 3. Az orosz filozófiatörténet sajátosságai, nagy kérdései
 4. A szlavofilek és zapadnyikok vitájának kultúrtörténeti előzményei
 5. A szlavofil érvelés sajátosságai (Homjakov, Kireevszkij, Akszakov)
 6. A nyugatosok érvrendszere (Csaadajev, Belinszkij, Herzen)
 7. Az orosz materializmus és nihilizmus a XIX. században
 8. Az orosz pozitivizmus
 9. Vlagyimir Szolovjov filozófiája
 10. Florenszkij és Bulgakov
 11. N. Bergyajev jelentősége
 12. Sesztov és Ern
 13. Az orosz forradalmi materializmus
 14. Mai filozófiai viták Oroszországban

Irodalom:

 • A Megváltó Oroszország. Válogatás a szlavofil gondolkodók írásaiból. Századvég Kiadó, Budapest, 1992.
 • Az orosz vallásbölcselet virágkora. Tolsztojtól Bergyajevig. Vigilia Kiadó, Budapest, 1988.
 • P.P. Aprisko: Az orosz filozófia története. Osiris Kiadó, Budapest, 2007.
 • Amennyiben a hallgatók nyelvtudása megengedi, orosz nyelvű irodalom.
 • Órai jegyzetek

Letölthető dokumentumok:

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 13:32