Az orosz nyelv stilisztikája (BTOR213MA)

Oktató: Sahverdova Nava-Vanda

A számonkérés módja: 2 dolgozat megírása

Rövid leírás: Az orosz nyelv stilisztikája kurzus célja ismertetni az orosz nyelv stílusrétegeinek a jellegzetességeit, normáit, valamint kigyakoroltatni a szókincs funkcionális és expresszív kifejezőeszközeinek, morfológiai formáinak a stilisztikailag helyes használatát. A kurzus feladata tehát a stílusalkotó elemek biztos felismerése egy adott kontextusban és a megszerzett tudás alkalmazása a gyakorlatban.

Tematika:

 1. Стилистика как отдел языкознания. Практическая стилистика русского языка. Понятие нормы.
 2. Функциональный стиль. Понятие функционального стиля.
 3. Научный стиль.
 4. Официально-деловой стиль.
 5. Разговорный стиль.
 6. Язык художественной литературы.
 7. Публицистический стиль.
 8. Функционирование лексических и фразеологических средств: практика.

Irodalom:

 • Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.: Изд-во АН СССР, 1963.
 • Голуб И. Б. Стилистика русского языка. – М.: Айрис-Пресс, 1997.
 • Мамонов, В.А.–Розенталь, Д.Э. Практическая стилистика современного русского языка. М.: Искусств, 1957.
 • Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. М.: Просвещение, 1984.
 • Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка: учебник. – М.: Высш. шк., 1987.
 • Розенталь, Д.–Теленкова, М. Практическая стилистика русского языка. М.: Русский язык, 1976.
Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 13:41