A Pétervár-téma az orosz irodalomban (BTOR617BA)

A Pétervár-téma az orosz irodalomban

Dr. Molnár Angelika

 1. Bevezetés a témába
 2. Lotman és Toporov elmélete
 3. Puskin: A rézlovas
 4. Gogol-elbeszélések: A köpönyeg / Az orr
 5. Gogol-elbeszélések: Az őrült naplója / Nyevszkij proszpekt
 6. Goncsarov: Ivan Szavics Podzsabrin / Hétköznapi történet
 7. Naturális iskola és realista regény
 8. Szintézis és újraírás. Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból.
 9. Ezüstkor Pétervár-költeményei
 10. Zamjatyin: Drakon
 11. Ahmatova: Hős nélküli poéma
 12. Belij-regény: Pétervár
 13. Összefoglalás
 14. Számonkérés

 

Irodalom

 • Jagusztin L.-Fonalka M.: (szerk.): Pétervár szemiotikája az orosz irodalomban (D.Sz. Lihacsov és V.N.Toporov tanulmányai) Debrecen, 2004.
 • Nagy I.: (szerk.): Történelem és mítosz. Szentpétervár 300 éve. (Ivanov, Dolgopolov, Markovics stb. tanulmányai) Budapest, Argumentum, 2003.
 • V. Ny. Toporov: Pétervár és a pétervári szöveg az orosz irodalomban. Bevezetés. In: Nagy István (szerk.): Történelem és mítosz. Szentpétervár 300 éve. Argumentum Kiadó, Budapest, 2003. 317–336.
 • Jurij Lotman: Pétervár szimbolikája és a város szemiotikájának problémái. In: Nagy István (szerk.): Történelem és mítosz. Szentpétervár 300 éve. Argumentum Kiadó, Budapest, 2003. 131–143.
 • Пумпянский Л. «Медный всадник и поэтическая традиция XVIII-го века.» в кн. Классическая традиция. М., 2000. с.149-196.
 • Eichenbaum, Borisz: Hogyan készült Gogol köpönyege. In: Az irodalmi elemzés. Gondolat Kiadó, Budapest, 1974. 58–78.
 • Пумпянский, Л. Гоголь. О «Записках сумасшедшего» Н. В. Гоголя. // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. М., 2000. С. 329–342.
 • Rőhrig Eszter: Oszloptöredék // Goncsarov: A letűnt század szolgái. Európa, 1987. 343-358.
 • Toporov Vlagyimir: Dosztojevszkij poétikája és a mitológiai gondolkodás archaikus sémái. // Helikon 1982/2–3. 282–299.
 • Makszimov D. E. A mitopoétikus elem A. Blok lírájában. // Helikon 1982/ 2-3, 300-316.
 • Jagusztin László: A. Belij: Pétervár. Filológiai Közlöny 1989/1. 63-77.
 • Huszonöt fontos orosz regény. szerk. Hetényi Zsuzsa. Budapest, Lord Könyvkiadó, 1996.
Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 13:17