Mai orosz kultúra- és mentalitástörténet (BTOR22597BA, BTOR22597OMA)

Dr. Goretity József

 

1. A krími háború. II. Sándor uralkodása. Reformjai. A jobbágyfelszabadítás. A XIX. század második felének ideológiai vitái. Dosztojevszkij „talajossága”. A „forradalmi demokraták”. Anarchista és terrorista mozgalmak.

2. Oroszország a XIX-XX. század fordulóján. Társadalmi és kulturális átalakulás. Az orosz-japán háború. Az 1905-ös forradalom.

3. Az orosz vallásfilozófia virágkora. Az orosz művészet a XIX. század második felében és a századfordulón

4. Az 1917-es forradalmak és a polgárháború kora. Új államforma, új társadalmi berendezkedés, új ember.

5. Az orosz avantgárd művészet.

6. A sztálini rendszer kiépülése. Koncepciós perek, Gulag. A szocialista realizmus.

7. A Szovjetunió a II. világháborúban.

8. Hruscsov és az „olvadás” korszaka.

9. Brezsnyev és a „pangás” korszaka.

10. Gorbacsov és a „peresztrojka”. A Szovjetunió széthullása.

11. Az oroszországi posztmodern és előzményei.

12. Az új Oroszország: a Jelcin-korszak.

13. Az új Oroszország: a Putyin-korszak.

 

Ajánlott irodalom

 

1. Mihail Heller: Az Orosz Birodalom története. Budapest, Osiris, 2003.

2. Mihail Heller ‒ Alekszandr Nyekrics: A Szovjetunió története. Budapest, Osiris, 2003.

3. Niederhauser Emil ‒ Szvák Gyula ‒ Krausz Tamás ‒ Font Márta: Oroszország története. Budapest, Pannonica, 2001.

4. P.P. Aprisko (szerk.): Az orosz filozófia története. Budapest, Osiris, 2007.

5. Bagi Ibolya ‒ Szőke Katalin (szerk.): Az orosz kultúra Nyugat és Kelet között. Szöveggyűjtemény. Szeged, Bölcsész Konzorcium, 2006.

6. Джеймс Х. Биллингтон: Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры. Москва, Изд. «Рудомино», 2001.

7. Николай Бердяев: Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, YMCA-PRESS, 1955.

8. Az orosz művészet története. A kezdetektől napjainkig. Budapest, Corvina, 1983. (Ebből a XIX. század végére és a XX. századra vonatkozó részek)

9. Szilágyi Ákos: Oroszország elrablása. Budapest, Helikon, 1999.

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 19. 14:52