Bevezetés a lengyel irodalomba 2. (BTLE2212BA)

Dr. Pálfalvi Lajos

 

Áttekintjük a Mloda Polska korszakát Wyspianski Menyegzőjéből kiindulva. A lengyel avantgárd és a katasztrofizmus egybevetésével jellemezzük a két világháború közti korszakot. Vizsgáljuk a szocialista irodalmi élet és az emigráció intézményrendszerét, kiemelkedő képviselőit, értelmezzük a rendszerváltás után kezdődő folyamatokat.

Tematika:

Hét

Téma

1.

Wyspiański: Menyegző

2.

Reymont regényei

3.

A lengyel avantgárd irányzatai

4.

Witkiewicz és a katasztrofizmus

5.

Gombrowicz regényei és drámái

6.

Czesław Miłosz lírája és esszéisztikája

7.

Sławomir Mrożek drámái

8.

Zbigniew Herbert költészete

9.

Zbigniew Herbert esszéi

10.

A lengyel tényirodalom

11.

Krzysztof Varga magyar trilógiája

12.

Marcin Świetlicki költészete és krakkói trilógiája

13.

Andrzej Stasiuk regényei

14.

Olga Tokarczuk regényei

 

 

Kötelező irodalom:

Czesław Miłosz: A lengyel irodalom története, Máriabesenyő: Attraktor, 2011.

Adam Ważyk: A lengyel avantgarde furcsa története, Budapest: Európa, 1981.

 

Ajánlott irodalom:

Pálfalvi Lajos: Írók a birodalmak között. Tanulmányok, Budapest: Gondolat, 2021.

Németh Orsolya: Posztszovjet non-fiction. A volt Szovjetunió országai a lengyel tényirodalomban, Budapest: Örökség Kultúrpolitikai Intézet, 2019.

 

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 24. 23:51