Orosz névszók - magyar névszók (BTOR506BA)

Orosz névszók – magyar névszók – BTOR506BA

Sahverdova Nava-Vanda

 

1-2. Szabálytalan ragozású főnevek

3-4. A melléknevek közép és felsőfoka

5-6. A melléknevek rövid és teljes alakja

7-8. A számnevek: tőszámnevek, sorszámnevek, gyűjtőszámnevek

9-10. Számnév-melléknév-főnév egyeztetés

11-12. Névmások

13. Ismétlés, gyakorlás

 

Irodalom

Hartmann L., Horváth I., Kun L. Orosz nyelvtan gyakorlatokkal. 2004. Budapest

Mészáros É., Horváth I. Az érettségitől a nyelvvizsgáig. 1993. Budapest

Letölthető dokumentumok