Mai szláv népek és államok

Mai szláv népek és államok (BTLO020BA)

Oktató: Fórián Éva

 

 1. A szlávok Európában és a világon − földrajzi megoszlás, népesség, vallás, kultúra, írásbeliség

A magyarországi szláv nemzeti kisebbségek

 1. A keleti szlávok – történelem

Ukrajna

(Tarasz Sevcsenko, a polihisztor)

Az ukrán és a ruszin nyelv

 1. Oroszország

 2. Belarusz

(Aljakszandr Rihoravics Lukasenka politikája)

A belarusz nyelv

 1. Csehország

(Edvard Beneš külpolitikája)

A cseh nyelv

 1. Szlovákia

(Ľudovít Štúr, a szlovák irodalmi nyelv megteremtője)

A szlovák nyelv

 1. Lengyelország

(Lech Wałęsa, a Solidarność vezetője)

A lengyel, a kasub, a szorb és a poláb nyelv

 1. A Balkán és a déli szlávok − történelem

 2. Szlovénia

A szlovén nyelv

 1. Horvátország

(panszlavizmus, ausztroszlavizmus, jugoszlavizmus)

 1. Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó

(A szerb filmművészet – Emir Kusturica)

A szerb és a horvát nyelv

 1. Montenegró

Macedónia

Montenegró nyelve

A macedón nyelv

 1. Bulgária

(Hristo Botev, a „bolgár Petőfi”)

A bolgár nyelv

 

Kötelező irodalom:

Lukács István, Szláv civilizáció: http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/main.html.

A világ nyelvei (főszerk. Fodor István). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000.

 

Ajánlott irodalom:

Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Szerk. Zöldhelyi Zsuzsa, Tankönyvkiadó, Bp. 1997, ebből a Folklór és Szláv mitológia c. fejezetek.

Horálek, Karel: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Budapest, 1967.

Kiss Gy. Csaba, Nyugaton innen – Keleten túl, Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2000.

Kovács István, Robogás a nyárba, Rejtjel Kiadó, Bp., 1998.

Lőkös István, Nemzettudat, nyelv és irodalom, Lucidus Kiadó, Bp., 2002.

Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története. III. Osiris Kiadó, Bp., 1998. Ebből: A pogány szlávok. Az ószlávok rítusai, mítoszai és hiedelmei.

Ózer Ágnes, Élet és történelem, Forum, Újvidék, 2002.

Pavlov Plamen – Janev Jordan, A bolgárok rövid története, Napkút Kiadó, Bp., 2005.

Szabóky Zsolt, Bolgár Kolostorok, Képzőművészeti Kiadó, Bp., 1983.

Szemusin Dmitrij, Szláv kolonizáció Belarusz területén, Szombathely, 1998.

Sztankevics, Larisza - Katkits Zsuzsa, 20 találkozás Fehéroroszországgal, Bp., 2006. 9-18.

Ukrán költők, szerk. Karig Sára, Magvető Kiadó – Kárpáti Kiadó, Budapest – Uzsgorod, 1971.

Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története. III. Budapest: Osiris: 1998. Ebből: A pogány szlávok. Az ószlávok rítusai, mítoszai és hiedelmei.

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén: A Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal által rendezett országos kisebbségkutató konferencia előadásaiból (szerk. Sisák Gábor). Budapest: Osiris: MTA Kisebbségkutató Műhely, cop. 2001.

Letölthető dokumentumok