Mai szláv népek és államok

Mai szláv népek és államok (BTLO020BA)

Oktató: Fórián Éva

 

 1. A szlávok Európában és a világon − földrajzi megoszlás, népesség, vallás, kultúra, írásbeliség. A magyarországi szláv nemzeti kisebbségek.
 2. A keleti szlávok – történelem. Ukrajna (Tarasz Sevcsenko, a polihisztor). Az ukrán és a ruszin nyelv.
 3. Oroszország
 4. Fehéroroszország (Aljakszandr Rihoravics Lukasenka politikája). A fehérorosz nyelv.
 5. A nyugati szlávok − történelem.Lengyelország (Lech Wałęsa, a Solidarność vezetője). A lengyel, a kasub, a szorb és a poláb nyelv.
 6. Csehország (Edvard Beneš külpolitikája). A cseh nyelv.
 7. Szlovákia. A szlovák nyelv (Ľudovít Štúr,a szlovák irodalmi nyelv megteremtője).
 8. A Balkán és a déli szlávok − történelem. Szlovénia. A szlovén nyelv.
 9. Horvátország (panszlavizmus, ausztroszlavizmus, jugoszlavizmus). A horvát nyelv.
 10. Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó. (A szerb filmművészet – Emir Kusturica). A szerb nyelv.
 11. Montenegró. Montenegró nyelve.
 12. Macedónia. A macedón nyelv.
 13. Bulgária. (Hristo Botev, a „bolgár Petőfi”). A bolgár nyelv.

Kötelező irodalom:

Lukács István, Szláv civilizáció: http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/main.html

A világ nyelvei (főszerk. Fodor István). Budapest, 2000.

Ajánlott irodalom:

Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Szerk. Zöldhelyi Zsuzsa, Tankönyvkiadó, Bp. 1997, ebből a Folklórés Szláv mitológia c. fejezetek.

Horálek, Karel: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Budapest, 1967.

Kiss Gy. Csaba, Nyugaton innen – Keleten túl, Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2000.

Kovács István, Robogás a nyárba, Rejtjel Kiadó, Bp., 1998.

Lőkös István, Nemzettudat, nyelv és irodalom, Lucidus Kiadó, Bp., 2002.

Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története. III. Osiris Kiadó, Bp., 1998. Ebből: A pogány szlávok. Az ószlávok rítusai, mítoszai és hiedelmei.

Ózer Ágnes, Élet és történelem, Forum, Újvidék, 2002.

Pavlov Plamen – Janev Jordan, A bolgárok rövid története, Napkút Kiadó, Bp., 2005.

Szabóky Zsolt, Bolgár Kolostorok, Képzőművészeti Kiadó, Bp., 1983. 

Szemusin Dmitrij, Szláv kolonizáció Belarusz területén, Szombathely, 1998.

Sztankevics, Larisza - Katkits Zsuzsa, 20 találkozás Fehéroroszországgal, Bp., 2006. 9-18.

Ukrán költők, szerk. Karig Sára, Magvető Kiadó – Kárpáti Kiadó, Budapest – Uzsgorod, 1971.

Letölthető dokumentumok