Orosz gyakorlati nyelvtan 1. (BTOR110BA) - specializáció

Orosz gyakorlati nyelvtan 1.

Vass Annamária

1. Szófajok

 • A főnév
 • A főnév neme
 • Az élőlényt és élettelent jelentő főnevek

2. A főnév száma

 • A főnévragozás típusai

3. A főnévragozás típusai

 • Az elöljárószók

4. A melléknév (tulajdonságjelölő, vonatkozást jelölő, birtokos mn.)

 • A melléknevek végződései
 • A főnév jelentésű melléknevek

5. A melléknevek ragozása

 • A személynevek ragozása

6. A rövid alak

 • A rövid alakú melléknevek vonzatai

7. ZH

 • A melléknevek fokozása
 • A hasonlító szerkezet

8. A névmás

 • A személyes névmás
 • A birtokos névmás
 • A visszaható névmás

9. A kérdő névmás

 • A vonatkozó névmás
 • Az általánosító névmás

10. Сам, сама, само névmás

 • A tagadó névmás
 • A határozatlan névmás

11. A számnév

 • A tőszámnevek ragozása
 • A sorszámnevek ragozása

12. A tőszámnév használata jelzős főnévvel

 • Pontos idő kifejezése
 • A határozószó

13. ZH

Kötelező irodalom:

 • Kosaras István: Orosz nyelvtan 

Ajánlott irodalom:

 • Ferenczy Gyula: Orosz nyelvtan és nyelvhasználat

Letölthető dokumentumok: 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 12:06