Orosz gyakorlati nyelvtan 1.

Orosz gyakorlati nyelvtan 1. (BTOR22297BA, BTOR22702OMA)

Balló Ilona Larisza

1. Szófajok. A főnév. A főnevek neme. Az élőlényt és élettelen dolgot jelentő főnevek. Nyelvtani nem, természetes nem.

2. A lágyságjelre végződő főnevek neme. Birtokos névmások.

3. A melléknév. A melléknevek végződései. A melléknevek és névmások egyeztetése a főnevekkel. Alanyeset.

4. A névszók többes száma.

5-6. A nyelvtani eset fogalma. A főnévragozás típusai és esetvégződései.

7. A melléknévragozás.

8. A birtokos névmások ragozása.

9. A főnevek és melléknevek elöljárós esete. Az elöljárós eset használata.

10. Az élettelen főnevek tárgyesete.  Irány kifejezése tárgyesettel.

11-12. Igeragozás jelen időben. A mozgást jelentő igék.  идти-ходить; ехать-ездить.

13. Az igék múlt ideje. Határozószók képzése.

 

Tankönyvek:

 

Kezdő csoport: Осипова, И. Ключ. Учебник русского языка для начинающих. Budapest: Corvina Kiadó, 2005. + Munkafüzet

Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.

Haladó csoport:

Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.

350 nyelvtani gyakorlat. Orosz nyelvtani gyakorlókönyv. (Összeállította: Erdei Ilona). Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, 2008.

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 27. 11:24