Lengyel filmtörténet 1.

Kód: BTLE215BA

 • Időpont: Hétfő 14.00-15.40                                                
 • Helyszín: 243                                                      
 • Oktató: Győri Zsolt
 • gyori.zsolt@arts.unideb.hu              
 • Fogadóóra:
  • Kedd: 15.00-16. 00                            
  • Csütörtök: 13.00-14.00

Kurzusleírás:

A kurzus a lengyel filmkultúra történeti áttekintését kínálja a hőskortól a rendszerváltásig. Célja a társadalom- és kultúrtörténeti háttér megvilágításával elemezni a nemzeti mozi fejlődését befolyásoló (ideológiai, etnikai, geopolitikai, gazdasági, vallási, stb.) hatásokat, annak irányait és dinamikáját. A némafilmtől az 1980-as évek végéig terjedő fejlődési pályát három nagyobb korszakra, majd az 1945 utáni filmtörténetet több kisebb szakaszra osztva (a lengyel filmiskola, a „harmadik mozi” és a morális nyugtalanság mozija) megvizsgáljuk a filmes infrastruktúra és intézményrend átalakulását, a filmes generációk és irányzatok megjelenésének okait és kiválasztott szerzői életműveket segítségül hívva felvázoljuk a lengyel filmkultúra sajátos arculatát, visszatérő témáit és változatos filmnyelvét. A kurzus során konkrét filmelemzéseken keresztül vizsgáljuk a nemzeti értékeket, a közösséget összeforrasztó erőket (traumákat, kulturális emlékezetet és történelmi imaginációkat), ezek mellett a filmnyelvre, jellemábrázolásra és cselekményvezetésre is odafigyelve elemezzük a lengyel film sajátos természetét. Az órákon rendező-portrékat vázolunk fel, amelyek személyes életutakon keresztül tovább finomítják a lengyel mozit formáló erőket. A kurzus elsősorban kanonikus alkotásokat tárgyal, mindazonáltal a népszerű film műfajairól sem feledkezik meg.

Hét Dátum Téma
1 11.szept Bevezetés. A lengyel filmtörténet kutatásának relevanciája, aktuális helyzete.
2 18.szept Nemzeti filmtörténet elmélete és módszertana. A nemzeti film fogalma. filmes intézmények, források és értelmező közösségek.
3 25.szept A lengyel filmművészet 1939-ig
némafilmes korszak, korai műfajok, lengyel filmsztárok, sfinks, Pola Negri és Jadwiga Smosarska. korai lengyel filmelmélet: Karol Irzykowski. Hangos filmes műfajok: filmvígjátékok. START csoport- Zsidó filmek.
4 02.okt A lengyel filmművészet 1939-54 között
Filmek a második világháború alatt. Államosítás. Wanda Jakubowska Ostatni etap (1948) és Alexander Ford Ulica Graniczna (1949) című filmjei. Szocialista realista kurzusfilmek és típusszereplők.
Kiselőadás: Alexander Ford Ulica Graniczna (1949) című filmjének bemutatása
https://www.cda.pl/video/595661c4
Kötelező film: Ostatni etap (Az utolsó állomás, 1948)
5 09.okt A lengyel iskola (1955–1963) I
Szervezeti változások a lengyel filmkultúrában. Neorealista hatások. Andrzej wajda korai életműve. A második világháború ábrázolása. Andrzej Wajda Hamu és gyémántok c. filmjének elemzése
Kiselőadás: Wajda korai életműve (2 diák)
Kötelező film: Popiół i diament (Hamu és gyémántok, 1958)
https://www.youtube.com/watch?v=d2IPE9x57Eo&t=1062s
6 16.okt A lengyel iskola (1955–1963) II
Irányzatok a lengyel filmiskolán belül. A lengyel filmiskola és a lengyel irodalom.
Kiselőadás: Wajda 1969-1975 között forgatott filmjei (2 diák)
Kötelező film: Pociag (Az éjszakai vonat, 1959)
https://movgotv.com/movie/night-train/watching/
7 23.okt Nemzeti ünnep
8 30.okt Konzultációs hét
9 06.nov A „harmadik mozi” nemzedéke és filmjei
a „kis stabilizáció” társadalma. A lengyel filmgyártás a 60-as években. A modernizmus a lengyel filmben. Jerzy Skolimowski és Roman Polański lengyel filmjei.
Kiselőadás: Jerzy Skolimowski  életművének bemutatása
                             Roman Polański életművének bemutatása
Kötelező film: Nóz w wodzie (Kés a vízben, 1962)
10 13.nov A morális nyugtalanság mozija I
Társadalomtörténeti vázlat. A filmgyártás helyzete a hetvenes évek végén. A morális nyugtalanság mozijának történeti áttekintése.
Kiselőadás: Krzysztof Zanussi életművének bemutatása  (2 diák)
Kötelező film: Barwy ochronne (Védőszínek, 1977)
https://www.youtube.com/watch?v=ciGr-hi9He4
11 20.nov A morális nyugtalanság mozija II
Jeles képviselők és filmek. Krzysztof Kieslowski pályára lépése
Kiselőadás: Krzysztof Kieslowski életművének bemutatása (2 diák)            
Kötelező film: Amator (Amatőr, 1979)
12 27.nov A MORÁLIS NYUGTALANSÁG MOZIJA III
A morális nyugtalanság mozija, filmjeinek poétikája,
utóélete és értékelése
Kiselőadás: Wajda Márványember (1979) és Vasember (1981) című filmjének bemutatása (2 diák)
Kötelező film: Czlowiek z marmuru (A márványember, 1977)
13 04.dec A lengyel műfajfilm az államszocialista korszakban.
A populáris kultúra helye a lengyel szocialista valóságban. Szerzők és műfajok, a lengyel bűnügyi film és filmvígjáték évtizedei.
Kiselőadás: A lengyel filmvígjáték áttekintése 1960-1980-as években
                        A lengyel bűnügyi film áttekintése 1960-1980-as években
Kötelező film: Seksmisja (Szexmisszió, 1984)
14 11.dec Évvégi ZH

Követelmények:

 • Óralátogatás: a szemináriumi órákról nem lehet háromnál többet hiányozni. A szemináriumok elején a hallgatók aláírásukkal bizonyítják, hogy megjelentek az órán.
 • Részvétel az órai beszélgetéseken: a szemináriumok a hallgatók aktív részvételére számít, az órai aktivitás az évvégi jegyben is tükröződik.
 • Filmnézés: a kijelölt filmeket a hallgatók az óra előtt megnézik, kijegyzetelik.  A kötelező filmek megnézéséhez példányokat, vagy internetes linkeket az oktató biztosítja.
 • Hallgatói kiselőadások: Minden hallgató kiselőadást (preferáltan .ppt előadást) készít előre kiválasztott témából. A kiselőadások során számot ad tárgyi ismeretéről, összefüggések értéséről és érvelési készségeiről. Fontos, hogy a kiselőadások megragadják a hallgatók figyelmét, ezért érdemes képanyaggal és filmrészletekkel illusztrálni azokat. Az egyes előadások maximális időtartalma 15-20 perc, az elkészült anyagokat az oktatónak le kell adni.
 • Évvégi ZH: objektív írásbeli zárthelyi, ami az órán elhangzott gondolatokat tényszerűen, kisesszék formájában kéri számon. A felkészülést az oktató jegyzettel segíti. A ZH megírása kötelező.
Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 12:53