Bevezetés az orosz irodalomba 1. (BTLO040BA és BTOR204OMA)

Bevezetés az orosz irodalomba

Dr. Molnár Angelika

 1. Bevezetés az orosz irodalom történetébe 1. Áttekintés.
 2. Mitológia és mitopoétika. Gogol – Ovidius
 3. Szláv mítoszok. Gogol-elbeszélések
 4. Orosz folklór. Gogol-elbeszélések
 5. Irodalmi példák. Lermontov. Dosztojevszkij.
 6. Őskrónika (Повесть временных лет)
 7. Óorosz irodalom kialakulása és történelmi háttere (XI-XII. század)
 8. Egyházi és világi irodalom. (XIII-XIV. század)
 9. Igor-ének (Слово о полку Игореве)
 10. Publicisztikák. Műfajok. (XV-XVI. század)
 11. IV. Iván levelezése. Zavaros idők. (Puskin: Borisz Godunov)
 12. Egyházszakadás. Avvakum protopópa önéletírása
 13. Átmeneti kor. Elbeszélések (XVII. század)
 14. Összefoglalás

Irodalom:

 • Mitológiai enciklopédia I-II. Bp., Gondolat, 1988.
 • Afanaszjev A. A mítosz keletkezése, tanulmányozásának módszere és eszközei. // A szó feltámasztása. Szombathely, 2016. 6-9.
 • Ivanov Vj., Nyelv, mítosz, kultúra. Bp., Gondolat, 1984. 81–106., 109–132.
 • Meletyinszkij Je.: Mítosz, mese, eposz. In: A mítosz poétikája. Bp., Gondolat, 338–356.
 • Kámán E.: Orosz folklór. Budapest, Tankönyvkiadó, 1993.
 • Propp V. A mese morfológiája. Bp., Osiris, 1995.
 • Propp V. A varázsmese történeti gyökerei. Bp., L’Harmattan, 2006.
 • Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Szerk.: Zöldhelyi Zs. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.
 • Iglói E., Misley P. (szerk.): Régi orosz széppróza. Bp., Tankönyvkiadó, 1979.
 • Iglói E.: Az orosz irodalmi múlt. Bp., Tankönyvkiadó, 1988.
 • Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М.1979.
 • Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Ленинград, 1984. (Разделы «Лицедейство Грозного (к вопросу о смеховом стиле его произведений)», «Юмор протопопа Аввакума», «Смех как зрелище [А. М. Панченко]») http://philologos.narod.ru/smeh/smeh_main.htm

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 13:37