Címlap

Osztatlan tanárszak

Osztatlan orosztanár képzés     tanterve (5+1)

A képzésiés kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Közép- és általános iskolai orosztanár képzés: közös szakasz

Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév
Közös képzés (5+1 és 4+1)        
Szakmai alapozó ismeretek        
BTMI104OMA Bevezetés az irodalomtudományba 2 koll.. 2   1.
BTMNY101OMA Bevezetés a nyelvtudományba 2 koll. 2   1.
BTOR103OMA Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 1. 4 gyj. 4   1.
BTOR104OMA Orosz gyakorlati nyelvtan 1. 4 gyj. 4   1.
BTOR105OMA Az orosz kultúra története 1. 2 koll. 2   1.
BTAT00013OMA Filozófiatörténet 2 koll. 2   1.
BTOR107OMA Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2. 4 gyj. 3 BTOR103OMA 2.
BTOR108OMA Orosz gyakorlati nyelvtan 2. 4 gyj. 3 BTOR104OMA 2.
BTOR109OMA Az orosz kultúra története 2. 2 koll. 2 BTOR105OMA 2.
BTOR110OMA Orosz fonetika 1 gyj. 1   2.
BTOR111OMA Orosz nyelvi alapvizsga - koll. 2 BTOR103OMA BTOR107OMA 2.
BTOR201OMA Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 3. 4 gyj. 4 BTOR107OMA 3.
BTOR202OMA Orosz gyakorlati nyelvtan 3. 2 gyj. 2 BTOR108OMA 3.
BTOR203OMA Orosz szövegértési gyakorlatok 2 gyj. 2   3.
Szakmai törzsanyag          
BTOR204OMA Bevezetés az orosz irodalomba 1. 2 koll. 2   3.
BTOR205OMA Orosz társalgási gyakorlatok 1. 2 gyj. 2   3.
BTOR206OMA Orosz nyelvű fogalmazás 1 gyj. 1   3.
BTOR207OMA Bevezetés az orosz irodalomba 2. 2 koll. 2   4.
BTOR208OMA Kommunikációs alapismeretek 2 koll. 2   4.
BTOR210OMA Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 4. 4 gyj. 4 BTOR201OMA 4.
BTOR211OMA Orosz társalgási gyakorlatok 2. 2 gyj. 2 BTOR205OMA 4.
BTOR212OMA Orosz gyakorlati nyelvtan 4. 2 gyj. 2 BTOR202OMA 4.
BTOR301OMA Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 5. 4 gyj. 3 BTOR210OMA 5.
BTOR302OMA Orosz fordítási és tolmácsolási gyakorlatok 1. 2 gyj. 2   5.
BTOR303OMA Az orosz irodalom műfajai 1 koll. 1   5.
BTOR304OMA Orosz leíró nyelvészeti előadás 1. 1 koll. 1   5.
BTOR305OMA Orosz leíró nyelvészeti szeminárium 1. 2 gyj. 2   5.
BTOR307OMA Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 6. 4 gyj. 3 BTOR301OMA 6.
BTOR308OMA Orosz fordítási és tolmácsolási gyakorlatok 2. 2 gyj. 2 BTOR302OMA 6.
BTOR309OMA Orosz leíró nyelvészeti előadás 2. 1 koll. 1 BTOR304OMA 6.
BTOR310OMA Orosz leíró nyelvészeti szeminárium 2. 2 gyj. 2 BTOR305OMA 6.
BTOR311OMA Orosz irodalmi szövegelemzés 2 gyj. 2   6.
BTOR315OMA Orosz nyelvészeti szigorlat - szig. 2   6.
Szabadon választható (10 félév alatt kötelezően teljesítendő: 6 kredit)
BTOR306OMA Dosztojevszkij és a polifónikus regény 2 koll. 2   5.
BTOR312OMA Lev Tolsztoj regénypoétikája 2 koll. 2   6.

 

 Középiskolai Orosztanár képzési háló: önálló szakasz

Kód Tantárgy Óra Telj. Kredit Előfeltétel Félév
Önálló képzési szakasz (5+1 képzés)            
Orosz nyelvi modul            
BTOR401OMA Orosz nyelvismereti fejlesztés 1. 2 gyj. 2   7.
BTOR408OMA Orosz nyelvismereti fejlesztés 2. 2 gyj. 2 BTOR401OMA 8.
BTOR501OMA Orosz nyelvismereti fejlesztés 3. 2 gyj. 2 BTOR408OMA 9.
BTOR510OMA Orosz nyelvismereti fejlesztés 4. 2 gyj. 2 BTOR501OMA 10.
BTOR511OMA Orosz nyelvű prezentációs gyakorlat 1 gyj. 1   10.
BTOR512OMA Kreatív írás 2 gyj. 2   10.
BTOR520OMA Nyelvismereti záróvizsga - zv. 2   10.
Orosz nyelvtudományi modul            
BTOR402OMA Az orosz nyelvtörténet alapjai 2 koll. 2   7.
BTOR409OMA Orosz mondattan 2 koll. 2   7.
BTOR410OMA Orosz mondattani gyakorlatok 1 gyj. 1   7.
BTOR519OMA Az orosz igeszemlélet 2 gyj. 2   9.
BTOR502OMA Az orosz nyelv lexikológiája 2 koll. 2   9.
BTOR503OMA Az orosz nyelv stilisztikája 2 gyj. 2   9.
BTOR507OMA Szakdolgozati konzultáció 1. (nyelvészet) 2 gyj. 2   9.
BTOR513OMA Az orosz humán szaktudományos nyelv 1 gyj. 1   10
BTOR518OMA Szakdolgozati konzultáció 2. (nyelvészet) 2 gyj. 2   10.
Orosz irodalomtörténeti modul            
BTOR403OMA Az orosz irodalom története 1. 2 koll. 2   7.
BTOR404OMA Orosz irodalomtörténeti szeminárium 1. 2 gyj. 2   7.
BTOR405OMA Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban 2 koll. 2   7.
BTOR412OMA Az orosz irodalom története 2. 2 koll. 2 BTOR403OMA 8.
BTOR413OMA Orosz irodalomtörténeti szeminárium 2. 2 gyj. 2 BTOR404OMA 8.
BTOR416OMA XIX. századi orosz irodalmi szigorlat - szig. 2   8.
BTOR504OMA Az orosz irodalom története 3. 2 koll. 2 BTOR412OMA 9.
BTOR505OMA Orosz irodalomtörténeti szeminárium 3. 2 gyj. 2 BTOR413OMA 9.
BTOR506OMA Szakdolgozati konzultáció 1. (irodalom) 2 gyj. 2   9.
BTOR508OMA Szakdolgozati konzultáció 1. (kulturológia) 2 gyj. 2   9.
BTOR514OMA Az orosz irodalom története 4. 2 koll. 2 BTOR504OMA 10.
BTOR515OMA Orosz irodalomtörténeti szeminárium 4. 2 gyj. 2 BTOR505OMA 10.
BTOR516OMA Szakdolgozat - gyj. 4   10.
BTOR517OMA Szakdolgozati konzultáció 2. (irodalom) 2 gyj. 2   10.
BTOR520OMA Szakdolgozati konzultáció 2. (kulturológia) 2 gyj. 2   10.
BTOR522OMA Zárószigorlat - zv. 2   10.

Szabadon választható (10 félév alatt kötelezően teljesítendő: 6 kredit)

         
BTOR900OMA Intertextualitás 2 koll. 2   9.
BTOR901OMA Csehov drámapoétikája 2 koll. 2   5.
BTOR902OMA Az új Oroszország 2 koll. 2   6.
BTOR903OMA Az orosz nyelv szövegnyelvészete 2 koll. 2   7.
BTOR904OMA Orosz-magyar kulturális kapcsolatok 2 koll. 2   7.
BTOR905OMA Az orosz filozófia története 2 koll. 2   8.
BTOR906OMA A kortárs orosz irodalom 2 koll. 2   8.
BTOR907OMA Orosz-magyar egybevető mondattan 2 koll. 2   8.
BTOR908OMA Az oroszországi vizuális kultúra 2 koll. 2   9.
BTOR909OMA Pragmatika 2 gyj. 2   9.
BTOR910OMA Szociolingvisztika 2 koll. 2   9.
BTOR911OMA A szinkron nyelvleírás alapjai 2 koll. 2   8.
BTOR912OMA Orosz nyelvtörténet 2. 2 koll. 2   7.
BTOR913OMA Archetípusok az orosz irodalomban 2 gyj. 2   7.
BTOR914OMA Mai orosz mentalitástörténet 1 koll. 2   5.
BTOR915OMA Az orosz zene története 1 koll. 2   7.
BTOR916OMA Az orosz kultúra története 1 koll. 2   9.
BTOR917OMA Az orosz kultúra európai kontextusban 2 koll. 2   8.

Frissítés dátuma: 2020.05.13.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.