Címlap

Bevezetés az orosz irodalomba 1. (BTLO040BA és BTOR204OMA)

Bevezetés az orosz irodalomba

Dr. Molnár Angelika

Hét Tananyag

1. Bevezetés az orosz irodalom történetébe 1. Áttekintés.

2. Mitológia és mitopoétika. Gogol – Ovidius

3. Szláv mítoszok. Gogol-elbeszélések

4. Orosz folklór. Gogol-elbeszélések

5. Irodalmi példák. Lermontov. Dosztojevszkij.

6. Őskrónika (Повесть временных лет)

7. Óorosz irodalom és történelmi háttér (XI-XII. század)

8. A középkori orosz irodalom és történelmi háttér (XIII-XIV. század)

9. Igor-ének (Слово о полку Игореве)

10. Egyházi és világi irodalom. Publicisztikák. (XV-XVI. század)

11. IV. Iván és a Zavaros idők

12. Avvakum protopópa önéletírása (Житие протопопа Аввакума)

13. Átmeneti kor. Elbeszélések (XVII. század)

14. Összefoglalás

 

Irodalom:

Mitológiai enciklopédia I-II. Bp., Gondolat, 1988.

Afanaszjev A. A mítosz keletkezése, tanulmányozásának módszere és eszközei. // A szó feltámasztása. Szombathely, 2016. 6-9.

Ivanov Vj., Nyelv, mítosz, kultúra. Bp., Gondolat, 1984. 81–106., 109–132.

Meletyinszkij Je.: Mítosz, mese, eposz. In: A mítosz poétikája. Bp., Gondolat, 338–356.

Kámán E.: Orosz folklór. Budapest, Tankönyvkiadó, 1993.

Propp V., A mese morfológiája. Bp., Osiris, 1995.

Propp V., A varázsmese történeti gyökerei. Bp., L’Harmattan, 2006.

Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Szerk.: Zöldhelyi Zs. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.

Iglói E., Misley P. (szerk.): Régi orosz széppróza. Bp., Tankönyvkiadó, 1979.

Iglói E.: Az orosz irodalmi múlt. Bp., Tankönyvkiadó, 1988.

Лихачев Д.С., Поэтика древнерусской литературы. М.1979.

V. Toporov: Dosztojevszkij poétikája és a mitológiai gondolkodás archaikus sémái (Bűn és bűnhődés), Helikon, 1982/1—2., 282-299.

Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Ленинград, 1984. (Раз-делы «Лицедейство Грозного (к вопросу о смеховом стиле его произведений)», «Юмор протопопа Аввакума», «Смех как зрелище [А. М. Панченко]») http://philologos.narod.ru/smeh/smeh_main.htm

 

Letölthető dokumentumok: bevezetes_az_orosz_irodalomba_1.docx

Frissítés dátuma: 2020.05.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.