Címlap

BA záróvizsga

Orosz nyelvi és irodalmi BA záróvizsga

A vizsga tartalma

A záróvizsga a végzettségi szint: alapfokozat (baccalareus, bachelor, BA) szlavisztika orosz szakirányú bölcsész képzés ismeretanyagának és kompetenciáinak egyik számonkérési formáját képezi. Anyaga a szlavisztikai alapozó modulok, valamint az orosz szakirányú modulok ismeretanyagát komplex módon tartalmazza. A záróvizsgát a szakdolgozat benyújtása és elfogadása, illetve a BA végzettséghez szükséges kreditek megszerzése után kell letenni. A BA záróvizsga önálló kreditértékkel nem rendelkezik.

A vizsga szerkezete és tematikája

A szóbeli záróvizsga a szlavisztikai modul esetében magyar, a szakirányú ismeretek ellenőrzése esetében orosz nyelven folyik. Időtartama kb. 30 perc. A jelöltnek a három tagú bizottság tagjaival folytatott irányított beszélgetés során szintetizáló képességét, a megszerzett  ismeretek önálló, kreatív alkalmazását és nyelvismeretének szintjét kell bizonyítania. A jelölt egy-egy tételt húz az alább következő ismeretkörök tematikai csoportjaiból, valamint két-három kérdést kap a szakdolgozatával kapcsolatban.

I. Általános szlavisztikai ismeretkör

 • Az ősszláv nyelv jellemzése, nyelvjárásokra tagolódása - magyarul
 • A szláv nyelvek rokonsága - magyarul
 • Egy mai szláv állam társadalmi és kulturális viszonyai - magyarul

II. Orosz nyelvi és nyelvészeti ismeretkör

 • Az orosz főnév grammatikai kategóriái
 • Az orosz igék kategóriái I. (igeszemlélet, igeidők)
 • Az orosz igék kategóriái II. (mód, szám, személy, nem, tranzitivitás)
 • A folyamatos és befejezett igék használatának szabályai az orosz nyelvben
 • Az orosz melléknévi igenevek fajtái, képzésük, funkcióik
 • Igeragozási típusok az orosz nyelvben; a múlt és a jövő idő képzése
 • Az orosz melléknév – kategóriák, fokozás

III. Orosz irodalmi és művelődéstörténeti ismeretkör

 • Az orosz történelem sorsfordító eseményei - magyarul
 • Óorosz kultúra és irodalom - magyarul
 • Az orosz irodalom a XIX. század első felében (Puskin, Lermontov, Gogol)
 • A „felesleges ember” és a cselekvő hős Turgenyev és Goncsarov műveiben
 • Nyugatosok és szlavofilek – nyugat és kelet problematikája az orosz kultúra történetében
 • Dosztojevszkij regényeinek poétikai sajátosságai; a polifonikus regény
 • Tolsztoj regénypoétikája; a tolsztojanizmus főbb vonásai
 • Csehov elbeszéléseinek és drámáinak műfaji sajátosságai
 • Az orosz szimbolizmus és avantgárd irodalma
 • A szovjet korszak irodalma („szocialista realizmus”, az „olvadás” és a „pangás” időszakának irodalma, lágerirodalom, a „hatvanasok” nemzedéke) - magyarul
 • A kortárs orosz irodalom - magyarul

A vizsga értékelése

A vizsgát a bizottság egy, a részosztályzatok matematikai átlaga alapján összesített érdemjeggyel értékeli. Bármely kérdésre kapott elégtelen minősítés esetén az egész vizsgát ismételni kell.

Orosz nyelvi és irodalmi BA záróvizsga: BA Záróvizsga

Frissítés dátuma: 2020.05.13.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.