Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 1.

2016. szeptember 25. - 19:22

Orosz beszldgyakorlatok és grammatikai ismeretek 1. (BTOR100BA)

Oktató: Vass Annamária

 

1.

0. lecke

a cirill abc

számok 1-10-ig

 

2.

 

3.

 

4.

1. lecke

-  a tankönyv szereplői

- ’Ki/Mi ez? Ez…’

- párbeszéd Tk. 23. oldal

- a személyes névmások

- a főnév természetes neme

- a kérdő mondat intonációja

- párbeszéd Tk. 23. oldal

- családtagok

- apai név és családnév képzése

- a főnév grammatikai neme

DOLGOZAT 0. lecke

5.

 

6.

 

7.

 

8.

2. lecke

- párbeszéd Tk. 30. oldal

- ’Kié ez a…?’ (чей, чья, чье, чьи)

- birtokos névmások (enyém, tied)

- párbeszéd Tk. 32. oldal,

- birtokos névmások (tiétek, öné)

- az igeragozás- F. I. típusú és F. II. típusú

- igék: tud, ért, beszé.

- párbeszéd Tk. 36. oldal

- foglalkozások

- birtokos névmás (miénk)

DOLGOZAT 1. lecke

9.

 

10.

 

11.

 

12.

3. lecke

- párbeszéd Tk. 42. oldal,

- a melléknév egyeztetése a főnévvel

- a főnév többes száma

- igék: gondol, játszik

- párbeszéd Tk. 47. oldal

- a birtokos névmás (enyém, tied, miénk, övék, öné) többes száma

- birtokos névmások (övé, övék)

- a melléknév többes száma

DOLGOZAT 2. lecke

K

Konzultációs hét

13.

 

14.

 

15.

 

 

 

16.

4. lecke

- párbeszéd Tk. 54. oldal

- esetek az orosz nyelvben

- a főnevek elöljárós esete

- párbeszéd Tk. 56. oldal

- a melléknév elöljárós esete

- igék: lakik (él), csinál

- párbeszéd Tk. 59. oldal

- igék: dolgozik, tanul

- ’Ki az a …?’ ’Mi az a …?’

DOLGOZAT 3. lecke

17.

 

18.

 

19.

                                             

20.

5. lecke

- párbeszéd Tk. 64. oldal

- igék: olvas, ebédel, sétál, néz, hallgat

- szórend az oroszban

- napok

- párbeszéd Tk. 67. oldal

- a főnevek tárgyesete

- párbeszéd Tk. 70. oldal

- a melléknevek tárgyesete

- a múlt idő

- idő kifejezések (reggel, este, nappal, ma, tegnap, holnap)

DOLGOZAT 4. lecke

21.

 

22.

 

23.

 

24.

6. lecke

- párbeszéd Tk. 74. oldal

- vásárlással kapcsolatos kifejezések

- ételek, italok

- ige: szeret (valamit, valamit csinálni)

- párbeszéd Tk. 77. oldal

- a határozószó

- ’Jobban szeretem a …’, ’Kevésbé szeretem    a…’

- párbeszéd Tk. 80. oldal

- a számnév egyeztetése a főnévvel (1)

- ige: akar

DOLGOZAT 5. lecke

25.

 

26.

 

 

 

Követelmény:

- Hiányzás maximum hat alkalommal megengedett

- A félév végi jegy az órai munkából, a röpdolgozatokból és a leckezáró dolgozatokból tevődik össze.

- Mind az öt leckezáró dolgozatot kötelező megírni.

- A leckezáró dolgozatokkal együtt le kell adni a dolgozatra való felkészülés során vezetett füzetet, benne az összes elvégzett tankönyvi és munkafüzeti feladattal. Ennek hiányában a dolgozat elégtelen.

- A párbeszédeket kívülről meg kell tanulni.

 

Kötelező beszerezni:

- Kljucs 1. tankönyv és munkafüzet (Irina Oszipova, Korvina Kiadó)

- Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára

- Szótár: Hadrovics-Gáldi: Orosz-magyar szótár I-II. és Magyar-orosz szótár I-II.

                vagy  Gáldi László-Uzonyi Pál: Magyar-orosz szótár és Orosz-magyar szótár

- Elsős vonalazású füzet.

- Szótárfüzet.

- Külön füzet a leckezáró dolgozatokra való készüléshez.