Záróvizsgák

BA-képzésben részt vevő végzős hallgatóink záróvizsgáját 2019. január 8-án 10 órakor tartjuk a 247. könyvtárunkban.

A vizsgabizottság összetétele:

  • elnök:                  Dr. Agyagási Klára egyetemi tanár
  • belső tag:           Dr. Goretity József intézetigazgató, egyetemi docens
  • külső tag:           Kissné dr. Kovács Krisztina egyetemi docens (Miskolci Egyetem)

Kérem a végezni szándékozó hallgatóinkat, hogy a vizsgára iratkozzanak fel személyesen az intézeti irodában, vagy e-mailben jelezzék a pasku.gyongyi@arts.unideb.hu címen a végzési szándékukat. Az bocsátható záróvizsgára, aki előzetesen abszolutóriumot szerzett, vagyis jelentkezett az oktatásszervezőnknél kreditellenőrzésre. Szükséges továbbá igazolni a szakdolgozat DEA archívumba történt feltöltését, valamint azt, hogy nincs a hallgatónak könyvtári tartozása. Kreditellenőrzés határideje: 2018. december 21., tehát eddig a dátumig érvényes érdemjegyet kell szerezni minden hiányzó tárgyból.