Tematikák

Az 1. (őszi) félévben meghirdetett kurzusok:

A mai orosz nyelv leíró mondattana 1. (BTOR203MA)

A Pétervár-téma az orosz irodalomban (BTOR617BA)

Az orosz igeszemlélet 1. (BTOR206MA és BTOR918OMA)

Az orosz irodalom műfajai (BTOR303OMA)

Az orosz irodalom története 1. (BTOR403OMA)

Az orosz irodalom története 3. (BTOR504OMA)

Az orosz nyelv lexikológiája (BTOR502OMA)

Az orosz nyelvtörténet alapjai (BTOR402OMA)

Bevezetés az orosz irodalomba 1. (BTLO040BA és BTOR204OMA)

Csehov drámapoétikája (BTOR901OMA)

Csehov kisprózája és dramaturgiája (BTOR613BA)

Dosztojevszkij és a polifonikus regény (BTOR614BA és BTOR306OMA)

Fordítási és tolmácsolási gyakorlatok 1. (BTOR108BA és BTOR302OMA)

Intertextualitás (BTOR900OMA és BTLO302MA)

Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban (BTLO300MA és BTOR405OMA)

Lengyel beszédgyakorlatok 1. (BTLE111BA)

Lengyel grammatika 1.  - magyarul (BTLE115BA)

Lengyel nyelv 1. (BTLO113BA-K4)

Magyar névszók - orosz névszók (BTOR506BA)

Magyar-szláv nyelvi kapcsolatok (BTLO104MA)

Mai orosz kultúra- és mentalitástörténet (BTOR400BA)

Mai szláv népek és államok (BTLO020BA)

Másik szláv nyelv: lengyel 1. (BTLO112MA)

Orosz beszédgyakorlatok 1. (BTOR102BA) - BA 1. év

Orosz beszédgyakorlatok 1. (BTOR102BA) - minor 1. év

Orosz beszédgyakorlatok 3. (BTOR104BA) - BA 3. év

Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 1. (BTOR100BA)

Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 3. (BTOR201OMA)

Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 5. (BTOR301OMA)

Orosz filozófiatörténet (BTOR706BA)

Orosz gyakorlati nyelvtan 1. (BTOR108BA és BTOR104OMA)

Orosz gyakorlati nyelvtan 1. (BTOR110BA) - specializáció 1. év

Orosz gyakorlati nyelvtan 3. (BTOR113BA)

Orosz irodalom a századfordulótól 1940-ig. I. (BTOR307MA)

Orosz irodalom a századfordulótól 1940-ig. 2. (BTOR308MA)

Orosz irodalom a XIX. sz. első felében 1. (BTOR303MA)

Orosz irodalom a XIX. sz- első felében 2. (BTOR304MA)

Orosz irodalomtörténet 1. (XIX. sz.) (BTOR303BA) - BA 3. év

Orosz irodalomtörténet 1. (XIX sz.) (BTOR303BA) - minor 2. év

Orosz irodalomtörténet 1. szeminárium (XIX. sz.) (BTOR304BA) - BA 3. év

Orosz irodalomtörténet 1. szeminárium (XIX.sz) (BTOR304BA) - minor 2. év

Orosz irodalomtörténeti szeminárium 1. (BTOR404OMA)

Orosz irodalomtörténeti szeminárium 3. (BTOR505OMA)

Orosz képzőművészet (BTOR707BA)

Orosz leíró nyelvészet 1. (BTOR200BA) - BA 3. év

Orosz leíró nyelvészet 1. (BTOR200BA) - minor 2. év

Orosz nyelvű fogalmazás (BTOR512BA)

Orosz szövegértés 1. (BTOR508BA)

Orosz szövegértési gyakorlatok (BTOR203OMA)

Orosz társalgási gyakorlatok 1. (BTOR204OMA)

Szemelvények az orosz irodalomból 1. (BTLO037BA)

 

A 2. (tavaszi) félévben meghirdetett kurzusok:

A mai orosz nyelv leíró mondattana és stilisztikája (BTOR204MA)

Az orosz filozófia története (BTOR905OMA)

Az orosz irodalom története 2. (BTOR412OMA)

Az orosz irodalom története 4. (BTOR514OMA)

Az orosz kultúra európai kontextusban (BTOR400MA)

Az orosz nyelv szövegnyelvészete (BTOR903OMA)

Az orosz nyelv tanításának elmélete 2. (BTOR201TLMA)

Az orosz nyelv tanításának gyakorlata 2. (BTOR314OMA)

Az orosz nyelv tanításának gyakorlata 2. (BTOR202TLMA)

Az orosz nyelv tanításának módszertana 4. (BTOR417OMA)

Az új Oroszország (BTOR902OMA)

Bevezetés az orosz irodalomba 2. (BTLO041BA és BTOR207OMA)

Bevezetés a szlavisztikába (BTLO019BA)

Kommunikációs alapismeretek (BTLO002BA és BTOR208OMA)

Kortárs orosz irodalom (BTOR710BA)

Lengyel nyelv 2. (BTLO114BA)

Lengyel nyelv 4. (BTLO123BA)

Lev Tolsztoj regénypoétikája (BTOR615BA)

Magyar-orosz kapcsolatok (BTLO037BA)

Mítoszkritika (BTLO305MA)

Multimediális eszközök használata az oroszórán (BTOR203TLMA)

Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2. (BTOR101BA) - minor 1. év

Orosz fonetika (BTOR112BA és BTOR110OMA)

Orosz gyakorlai nyelvtan 2. (BTOR109BA és BTOR108OMA)

Orosz irodalmi szövegelemzés (BTOR311OMA)

Irodalmi szövegértés és szövegelemzés (BTLO307MA)

Orosz irodalom a XIX. század második felében 2. (BTOR305MA)

Orosz irodalom 1941-től napjainkig 1. ea. (BTOR309MA)

Orosz irodalom 1941-től napjainkig 1. szem. (BTOR310MA)

Orosz irodalomtörténet 2. előadás (BTOR305BA) - BA 3. év

Orosz irodalomtörténet 2. előadás (BTOR305BA) - minor 2. év

Orosz irodalom a XIX. század második felében 2. szeminárium (BTOR306MA)

Orosz irodalomtörténet 4. szeminárium (BTOR306BA) - minor 2. év

Orosz irodalomtörténeti szeminárium 2. (BTOR413OMA)

Orosz irodalomtörténeti szeminárium 4. (BTOR515OMA)

Orosz leíró nyelvészet 2. (BTOR203BA) - BA 3. év

Orosz leíró nyelvészet 2. (BTOR203BA) - minor 2. év

Oroszország és az orosz kultúra törénete 2. (BLO025BA)

Szemelvények az orosz irodalomból 2. (BTLO035BA)