A Pétervár-téma az orosz irodalomban (BTOR617BA)

A Pétervár-téma az orosz irodalomban

Dr. Molnár Angelika

 

Hét Témakörök

1. Bevezetés a témába

2. Lotman és Toporov elmélete

3. Puskin: A rézlovas

4. Gogol-elbeszélések: A köpönyeg, Az őrült naplója

5. Gogol-elbeszélések: Az orr, Az arckép

6. Naturális iskola. Goncsarov: Ivan Szavics Podzsabrin

7. Goncsarov: Hétköznapi történet

8. Szintézis és újraírás. Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból.

9. Ezüstkor Pétervár-költeményei

10. Ahmatova: Hős nélküli poéma

11. Belij-regény: Pétervár

12. Zamjatyin: Drakon

13. Összefoglalás

14. Számonkérés

 

Irodalom

Jagusztin L.-Fonalka M.: (szerk.): Pétervár szemiotikája az orosz irodalomban (D.Sz. Lihacsov és V.N.Toporov tanulmányai) Debrecen, 2004.

Nagy I.: (szerk.): Történelem és mítosz. Szentpétervár 300 éve. (Ivanov, Dolgopolov, Markovics stb. tanulmányai) Budapest, Argumentum, 2003.

V. Ny. Toporov: Pétervár és a pétervári szöveg az orosz irodalomban. Bevezetés. In: Nagy István (szerk.): Történelem és mítosz. Szentpétervár 300 éve. Argumentum Kiadó, Budapest, 2003. 317–336.

Jurij Lotman: Pétervár szimbolikája és a város szemiotikájának problémái. In: Nagy István (szerk.): Történelem és mítosz. Szentpétervár 300 éve. Argumentum Kiadó, Budapest, 2003. 131–143.

Пумпянский Л. «Медный всадник и поэтическая традиция XVIII-го века.» в кн. Классическая традиция. М., 2000. с.149-196.

Eichenbaum, Borisz: Hogyan készült Gogol köpönyege. In: Az irodalmi elemzés. Gondolat Kiadó, Budapest, 1974. 58–78.

Пумпянский, Л. Гоголь. О «Записках сумасшедшего» Н. В. Гоголя. // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. М., 2000. С. 329–342.

Rőhrig Eszter: Oszloptöredék // Goncsarov: A letűnt század szolgái. Európa, 1987. 343-358.

Toporov Vlagyimir: Dosztojevszkij poétikája és a mitológiai gondolkodás archaikus sémái. // Helikon 1982/2–3. 282–299.

Makszimov D. E. A mitopoétikus elem A. Blok lírájában. // Helikon 1982/ 2-3, 300-316.

Jagusztin László: A. Belij: Pétervár. Filológiai Közlöny 1989/1. 63-77.

Gaszparov, Borisz: A Mester és Margarita motívumszerkezete. In: Medvetánc 1988.1.

Huszonöt fontos orosz regény. szerk. Hetényi Zsuzsa. Budapest, Lord Könyvkiadó, 1996.