Osztatlan tanárszak

Osztatlan orosztanár képzés tanterve (5+1)

A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

 

 

Közép- és általános iskolai orosztanár képzés: közös szakasz

 


Kód

Tantárgy

Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

Közös képzés (5+1 és 4+1)

Szakmai alapozó ismeretek

BTMI104OMA

Bevezetés az irodalomtudományba

2

koll..

2

 

1.

BTMNY101OMA

Bevezetés a nyelvtudományba

2

koll.

2

 

1.

BTOR103OMA

Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 1.

4

gyj.

4

 

1.

BTOR104OMA

Orosz gyakorlati nyelvtan 1.

4

gyj.

4

 

1.

BTOR105OMA

Az orosz kultúra története 1.

2

koll.

2

 

1.

BTAT00013OMA

Filozófiatörténet

2

koll.

2

 

1.

BTOR107OMA

Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2.

4

gyj.

3

BTOR103OMA

2.

BTOR108OMA

Orosz gyakorlati nyelvtan 2.

4

gyj.

3

BTOR104OMA

2.

BTOR109OMA

Az orosz kultúra története 2.

2

koll.

2

BTOR105OMA

2.

BTOR110OMA

Orosz fonetika

1

gyj.

1

 

2.

BTOR111OMA

Orosz nyelvi alapvizsga

-

koll.

2

BTOR103OMA

BTOR107OMA

2.

BTOR201OMA

Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 3.

4

gyj.

4

BTOR107OMA

3.

BTOR202OMA

Orosz gyakorlati nyelvtan 3.

2

gyj.

2

BTOR108OMA

3.

BTOR203OMA

Orosz szövegértési gyakorlatok

2

gyj.

2

 

3.

Szakmai törzsanyag

BTOR204OMA

Bevezetés az orosz irodalomba 1.

2

koll.

2

 

3.

BTOR205OMA

Orosz társalgási gyakorlatok 1.

2

gyj.

2

 

3.

BTOR206OMA

Orosz nyelvű fogalmazás

1

gyj.

1

 

3.

BTOR207OMA

Bevezetés az orosz irodalomba 2.

2

koll.

2

 

4.

BTOR208OMA

Kommunikációs alapismeretek

2

koll.

2

 

4.

BTOR210OMA

Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 4.

4

gyj.

4

BTOR201OMA

4.

BTOR211OMA

Orosz társalgási gyakorlatok 2.

2

gyj.

2

BTOR205OMA

4.

BTOR212OMA

Orosz gyakorlati nyelvtan 4.

2

gyj.

2

BTOR202OMA

4.

BTOR301OMA

Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 5.

4

gyj.

3

BTOR210OMA

5.

BTOR302OMA

Orosz fordítási és tolmácsolási gyakorlatok 1.

2

gyj.

2

 

5.

BTOR303OMA

Az orosz irodalom műfajai

1

koll.

1

 

5.

BTOR304OMA

Orosz leíró nyelvészeti előadás 1.

1

koll.

1

 

5.

BTOR305OMA

Orosz leíró nyelvészeti szeminárium 1.

2

gyj.

2

 

5.

BTOR307OMA

Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 6.

4

gyj.

3

BTOR301OMA

6.

BTOR308OMA

Orosz fordítási és tolmácsolási gyakorlatok 2.

2

gyj.

2

BTOR302OMA

6.

BTOR309OMA

Orosz leíró nyelvészeti előadás 2.

1

koll.

1

BTOR304OMA

6.

BTOR310OMA

Orosz leíró nyelvészeti szeminárium 2.

2

gyj.

2

BTOR305OMA

6.

BTOR311OMA

Orosz irodalmi szövegelemzés

2

gyj.

2

 

6.

BTOR315OMA

Orosz nyelvészeti szigorlat

-

szig.

2

 

6.

Szabadon választható (10 félév alatt kötelezően teljesítendő: 6 kredit)

BTOR306OMA

Dosztojevszkij és a polifónikus regény

2

koll.

2

 

5.

BTOR312OMA

Lev Tolsztoj regénypoétikája

2

koll.

2

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Középiskolai orosztanár képzési háló: önálló szakasz

 


Kód

Tantárgy

Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

Önálló képzési szakasz (5+1 képzés)

Orosz nyelvi modul

BTOR401OMA

Orosz nyelvismereti fejlesztés 1.

2

gyj.

2

 

7.

BTOR408OMA

Orosz nyelvismereti fejlesztés 2.

2

gyj.

2

BTOR401OMA

8.

BTOR501OMA

Orosz nyelvismereti fejlesztés 3.

2

gyj.

2

BTOR408OMA

9.

BTOR510OMA

Orosz nyelvismereti fejlesztés 4.

2

gyj.

2

BTOR501OMA

10.

BTOR511OMA

Orosz nyelvű prezentációs gyakorlat

1

gyj.

1

 

10.

BTOR512OMA

Kreatív írás

2

gyj.

2

 

10.

BTOR520OMA

Nyelvismereti záróvizsga

-

zv.

2

 

10.

Orosz nyelvtudományi modul

BTOR402OMA

Az orosz nyelvtörténet alapjai

2

koll.

2

 

7.

BTOR409OMA

Orosz mondattan

2

koll.

2

 

7.

BTOR410OMA

Orosz mondattani gyakorlatok

1

gyj.

1

 

7.

BTOR519OMA

Az orosz igeszemlélet

2

gyj.

2

 

9.

BTOR502OMA

Az orosz nyelv lexikológiája

2

koll.

2

 

9.

BTOR503OMA

Az orosz nyelv stilisztikája

2

gyj.

2

 

9.

BTOR507OMA

Szakdolgozati konzultáció 1. (nyelvészet)

2

gyj.

2

 

9.

BTOR513OMA

Az orosz humán szaktudományos nyelv

1

gyj.

1

 

10

BTOR518OMA

Szakdolgozati konzultáció 2. (nyelvészet)

2

gyj.

2

 

10.

Orosz irodalomtörténeti modul

BTOR403OMA

Az orosz irodalom története 1.

2

koll.

2

 

7.

BTOR404OMA

Orosz irodalomtörténeti szeminárium 1.

2

gyj.

2

 

7.

BTOR405OMA

Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban

2

koll.

2

 

7.

BTOR412OMA

Az orosz irodalom története 2.

2

koll.

2

BTOR403OMA

8.

BTOR413OMA

Orosz irodalomtörténeti szeminárium 2.

2

gyj.

2

BTOR404OMA

8.

BTOR416OMA

XIX. századi orosz irodalmi szigorlat

-

szig.

2

 

8.

BTOR504OMA

Az orosz irodalom története 3.

2

koll.

2

BTOR412OMA

9.

BTOR505OMA

Orosz irodalomtörténeti szeminárium 3.

2

gyj.

2

BTOR413OMA

9.

BTOR506OMA

Szakdolgozati konzultáció 1. (irodalom)

2

gyj.

2

 

9.

BTOR508OMA

Szakdolgozati konzultáció 1. (kulturológia)

2

gyj.

2

 

9.

BTOR514OMA

Az orosz irodalom története 4.

2

koll.

2

BTOR504OMA

10.

BTOR515OMA

Orosz irodalomtörténeti szeminárium 4.

2

gyj.

2

BTOR505OMA

10.

BTOR516OMA

Szakdolgozat

-

gyj.

4

 

10.

BTOR517OMA

Szakdolgozati konzultáció 2. (irodalom)

2

gyj.

2

 

10.

BTOR520OMA

Szakdolgozati konzultáció 2. (kulturológia)

2

gyj.

2

 

10.

BTOR522OMA

Zárószigorlat

-

zv.

2

 

10.

Szabadon választható (10 félév alatt kötelezően teljesítendő: 6 kredit)

BTOR900OMA

Intertextualitás

2

koll.

2

 

9.

BTOR901OMA

Csehov drámapoétikája

2

koll.

2

 

5.

BTOR902OMA

Az új Oroszország

2

koll.

2

 

6.

BTOR903OMA

Az orosz nyelv szövegnyelvészete

2

koll.

2

 

7.

BTOR904OMA

Orosz-magyar kulturális kapcsolatok

2

koll.

2

 

7.

BTOR905OMA

Az orosz filozófia története

2

koll.

2

 

8.

BTOR906OMA

A kortárs orosz irodalom

2

koll.

2

 

8.

BTOR907OMA

Orosz-magyar egybevető mondattan

2

koll.

2

 

8.

BTOR908OMA

Az oroszországi vizuális kultúra

2

koll.

2

 

9.

BTOR909OMA

Pragmatika

2

gyj.

2

 

9.

BTOR910OMA

Szociolingvisztika

2

koll.

2

 

9.

BTOR911OMA

A szinkron nyelvleírás alapjai

2

koll.

2

 

8.

BTOR912OMA

Orosz nyelvtörténet 2.

2

koll.

2

 

7.

BTOR913OMA

Archetípusok az orosz irodalomban

2

gyj.

2

 

7.

BTOR914OMA

Mai orosz mentalitástörténet

1

koll.

2

 

5.

BTOR915OMA

Az orosz zene története

1

koll.

2

 

7.

BTOR916OMA

Az orosz kultúra története

1

koll.

2

 

9.

BTOR917OMA

Az orosz kultúra európai kontextusban

2

koll.

2

 

8.