Orosz specializáció

Orosz specializáció                                        (50 kredit)

Kód

Tantárgy neve

Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

Orosz nyelvismeret és nyelvészet

BTOR507BA

Orosz társalgás és beszédgyakorlatok (részképzős hallgatóknak, külföldön szerzett kreditek elszámolásához)

4

gyj

4

 

 

BTOR508BA

Orosz szövegértés 1.

2

gyj

2

 

4.

BTOR502BA

Orosz ige – magyar ige

2

gyj

2

 

6.

BTOR506BA

Orosz névszók – magyar névszók

2

gyj

2

 

5.

BTOR509BA

Orosz társalgási gyakorlatok 1.

2

gyj

2

 

3.

BTOR512BA

Orosz társalgási gyakorlatok 2.

2

gyj

2

BTOR509BA

4.

BTOR110BA

Orosz gyakorlati nyelvtan 1.

2

gyj

2

 

3.

BTOR111BA

Orosz gyakorlati nyelvtan 2.

2

gyj

2

BTOR100BA

4.

BTOR512BA

Orosz nyelvű fogalmazás

2

gyj

2

 

5.

BTOR511BA

Orosz szövegértés 2.

2

gyj

2

BTOR508BA

6.

BTOR513BA

Nyelvi záróvizsgára felkészítő szeminárium

2

gyj

2

 

6.

Orosz irodalomtörténet

BTOR613BA

Csehov kisprózája és dramaturgiája

2

koll

4

 

5.

BTOR614BA

Dosztojevszkij és a polifónikus regény

2

koll

4

 

3.

BTOR615BA

Lev Tolsztoj regénypoétikája

2

koll

4

 

4.

BTOR617BA

A Pétervár-téma az orosz irodalomban

2

gyj

4

 

5.

Orosz művelődéstörténet

BTOR706BA

Orosz filozófiatörténet

2

koll

4

 

3.

BTOR707BA

Orosz képzőművészet

2

koll

4

 

5.

BTOR709BA

A mai orosz média nyelve

2

gyj

2

 

4.

BTOR710BA

Kortárs orosz irodalom

2

koll.

4

 

6.