Órarendek

BA 1. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10  

8-9: Fonetika              A csoport - Dmitrij Mazalevszkij, 247.

9-10: Fonetika            B csoport - Dmitrij Mazalevszkij, 247.

   Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2. normál csoport - Vass Annamária, Orosz Központ Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2. normál csoport - Vass Annamária, 60/3.
10-12   Orosz gyakorlati nyelvtan 2. haladó csoport - Fórián Éva, Orosz Központ    

 

12-14 Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2. haladó csoport - Vera Legyenyeva, 60/3.    

 Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2. haladó csoport - Balló Larisza, Orosz Központ

Orosz gyakorlati nyelvtan 2. normál csoport - Fórián Éva, 243.

 
14-16  

Bevezetés a szlavisztikába - Agyagási Klára, 247.

 

 Bevezetés az orosz irodalomba 2. - Molnár Angelika, 247.  
16-18     Orosz gyakorlati nyelvtan 2. normál csoport - Fórián Éva, 243.    
18-20     Orosz gyakorlati nyelvtan 2. haladó csoport - Fórián Éva, 243.    

 

BA 2. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10   Lengyel nyelv 2. - Fórián Éva, Orosz Központ

.

  Szemelvények az orosz irodalomból 2.  - Molnár Angelika, 207.
10-12 Lengyel nyelv 2. - Fórián Éva, 243. 11-12: Orosz-magyar kapcsolatok - Szűcs Olga, 247.   Orosz gyakorlati nyelvtan 4.  - Sahverdova Vanda, 243.  
12-14    Oroszország és az orosz kultúra története 2. - Szűcs Olga, 247. Kommunikációs alapismeretek - Regéczi Ildikó, 243.    
14-16 Orosz beszédgyakorlatok 2. - Vera Legyenyeva, 60/4.

Orosz beszédgyakorlatok 2.  - Balló Larisza, Orosz Központ

     
16-18          
18-20          

 

BA 3. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10   Orosz leíó nyelvészet 2. szem. B csoport - Györfi Beáta, 243.     Orosz beszédgyakorlatok 4. haladó csoport - Vera Legyenyeva, 247.
10-12   10-11: Orosz leíró nyelvészet 2. ea. - Agyagási Klára, 10-11: Orosz irodalomtörténet 2. ea. - Goretity József, 247. Orosz fordítási és tolmácsolási gyakorlat 2. B csoport - Vass Annamária, 247.  
12-14  Orosz leíó nyelvészet 2. szem. A csoport - Györfi Beáta, 243.  

 

   
14-16 Orosz beszédgyakorlatok 4. normál csoport- Balló Larisza, 243. Orosz beszédgyakorlatok 4. normál csoport - Vera Legyenyeva, 60/3. Orosz beszédgyakorlatok 4. haladó csoport- Balló Larisza, 247. Orosz irodalomtörténet 2. szem.   - Vass Annamária, 243.  
16-18          
18-20          

 

 

minor 1. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10       Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2.  - Fórián Éva, 243.  
10-12          
12-14 Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2.  - Fórián Éva, XVI/2.        
14-16          
16-18 Orosz beszédgyakorlatok 2.  - Balló Larisza, 247.   Orosz beszédgyakorlatok 2.  - Balló Larisza, 247.    
18-20          

 

 

minor 2. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10          
10-12     11-12: Orosz irodalomtörténet 2. ea. - Regéczi Ildikó, 247.    
12-14 Orosz leíró nyelvészet 2. ea. - Sahverdova Vanda, 247.        
14-16  Orosz irodalomtörténet 2. szem. - Regéczi Ildikó, 247.        
16-18 Orosz leíró nyelvészet 2. szem. - Györfi Beáta, 243.  Orosz beszédgyakorlatok 4.  - Balló Larisza, 247.    Orosz beszédgyakorlatok 4.  - Vass Annamária, 243.  
18-20          

 

 

specializáció 1. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10          
10-12      Az orosz média nyelve - Vera Legyenyeva, 243.   Orosz társalgási gyakorlatok  - Vera Legyenyeva, 247.
12-14 Orosz gyakorlati nyelvtan 2. - Sahverdova Vanda, 247.     Lev Tolsztoj regénypoétikája - Molnár Angelika, 247.  
14-16          
16-18          
18-20          

 

 

specializáció 2. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10 Orosz igek - magyar ige - Sahverdova Vanda, 243.        
10-12         Orosz szövegértési gyakorlatok 2. - Vass Annamária, Orosz Központ
12-14     Kortárs orosz irodalom - Goretity József, 247.    
14-16          
16-18        Nyelvismereti záróvizsgára felkészítő szem. - Balló Larisza, 207.  
18-20          

 

 

MA 1. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10     Orosz nyelvismereti fejlesztés - Vera Legyenyeva, 243.    
10-12 A szinkrón nyelvleírás alapjai - Györfi Beáta, 245/a Orosz nyelvismereti fejlesztés - Vera Legyenyeva, 243. A mai orosz nyelv leíró mondattana 3. ea. - Agyagási Klára, 245/a. Orosz irodalom a XIX. század második felében 2. szem. - Regéczi Ildikó, Orosz Központ A mai orosz nyelv leíró mondattana 4. szem. - Agyagási Klára, 245/a.
12-14 Orosz irodalom a XIX. század második felében 1. ea. - Regéczi Ildikó, Orosz Központ Orosz nyelvtörténet ea. - Agyagási Klára, 245/a.      
14-16 Másik szláv nyelv: lengyel 2. - Fórián Éva, 243.     Az orosz kultúra európai kontextusban - Regéczi Ildikó, Orosz Központ  
16-18   Irodalmi szövegértés és szövegelemzés - Goretity József, 245/c.   Bevezetés a szépirodalmi szövegek fordításába - Molnár Angelika, Orosz Központ  
18-20          

 

MA 2. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10          
10-12     A mai orosz nyelv leíró mondattana 3. ea. - Agyagási Klára, 245/a.   A mai orosz nyelv leíró mondattana 4. szem. - Agyagási Klára, 245/a.
12-14          
14-16   Orosz irodalom 1941-től napjainkig 1. ea. - Goretity József, 243. Orosz irodalom 1941-től napjainkig 1. szem. - Goretity József, 243. Az orosz kultúra európai kontextusban - Regéczi Ildikó, Orosz Központ  
16-18 Orosz nyelvismereti fejlesztés - Vera Legyenyeva, XVI/2. Szakdolgozati szeminárium - Agyagási Klára, 245/a.      
18-20          

 

Osztatlan orosztanár 1. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10  

8-9: Fonetika A csoport - Dmitrij MAzalevszkij, 247.

9-10: Fonetika B csoport -Dmitrij MAzalevszkij, 247.

  Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2. normál csoport - Vass Annamária, Orosz Központ Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2. normál csoport - Vass Annamária, fszt. 60/3.
10-12    Orosz gyakorlati nyelvtan 2. haladó csoport - Fórián Éva, Orosz Központ   Orosz gyakorlati nyelvtan 2. normál csoport - Fórián Éva, 243. Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2. B csoport - Vass Annamária, fszt. 37.
12-14 Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2. haladó csoport - Vera Legyenyeva , fszt. 60/3. Az orosz kultúra története 2. - Szűcs Olga, 247.   Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 2. haladó csoport - Balló Larisza, Orosz Központ  
14-16          
16-18     Orosz gyakorlati nyelvtan 2. normál csoport - Fórián Éva, 243.    
18-20     Orosz gyakorlati nyelvtan 2. haladó csoport - Fórián Éva, 243.    

 

 

Osztatlan orosztanár 2. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10          
10-12      

 Orosz gyakorlati nyelvtan 4. -  Sahverdova Vanda, 243.

Orosz társalgási gyakorlatok - Vera Legyenyeva, 247.
12-14      Kommunikációs alapismeretek - Regéczi Ildikó, 247.    
14-16 Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 4.  - Vera Legyenyva, 60/4. Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 4.  - Balló Larisza, Orosz Központ   Bevezetés az orosz irodalomba - Molnár Angelika, 247.  
16-18          
18-20          

 

 

Osztatlan orosztanár 3. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10   Orosz leíró nyelvészet 2. szem. B csoport  - Györfi Beáta, 243.     Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 6. haladó csoport - Vera Legyenyeva, 247.
10-12   10-11: Orosz leíró nyelvészet 2. ea. - Agyagási Klára, 247.   Orosz fordítási és tolmácsolási gyakorlat 2.  - Vass Annamária, 247. Orosz irodalmi szövegelemzés - Molnár Angelika, 243.
12-14   Orosz leíró nyelvészet 2. szem. A csoport  - Györfi Beáta, 243.  Az orosz nyelv tanításának módszertana - Györfi Beáta, 245/c.   Lev Tolsztoj regénypoétikája - Molnár Angelika, 247.  
14-16 Orosz beszédgyakorlatok 4. normál csoport- Balló Larisza, 243. Orosz beszédgyakorlatok és grammatikai ismeretek 6. normál csoport - Vera Legyenyeva, 60/3. Orosz beszédgyakorlatok 4. haladó csoport- Balló Larisza, 247.    
16-18          
18-20          

 

Osztatlan orosztanár 4. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10          
10-12   Orosz nyelvismereti fejlesztés - Vera Legyenyeva, 243.   Az orosz irodalom története 2. szem. - Regéczi Ildikó, Orosz Központ  
12-14 Az orosz irodalom története 2. ea. - Regéczi Ildikó, Orosz Központ        
14-16   Az orosz nyelv tanításának módszertana 4. - Györfi Beáta, 245/a        
16-18          
18-20          

 

Osztatlan orosztanár 5. év

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
8-10          
10-12          
12-14     Kreatív írás - Sahverdova Vanda, Orosz Központ   12-13: Az orosz humán szaktudományos nyelv - Agyagási Klára, 247.
14-16   Az orosz irodalom története 4. ea. - Goretity József, 243. Orosz irodalomtörténeti szeminárium 4. - Goretity József, 243.    
16-18 Orosz nyelvismereti fejlesztés - Vera Legyenyeva, XVI/2.        
18-20 18-19: Orosz nyelvű prezentációs gyakorlat - Györfi Beáta, 243.