Lengyel grammatika 2. (magyarul)

Fórián Éva

 

 1. Igeragozás múlt és jövő időben.

 2. A névszók hímnemű személyt jelentő alakjai

 3. A melléknevek fokozása

 4. A határozószók képzése és fokozása

 5. A névmások használata 1.

 6. A névmások használata 2.

 7. A számnevek használata 1.

 8. A számnevek használata 2.

 9. Az elöljárószavak használata

 10. Az igék felszólító módja

 11. Az igék feltételes módja

 12. A kötőszavak használata

 

Tankönyv:

Pasieka, Małgorzata: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław, 2001.